Op 15 juli jongstleden begon in de Spaanse staat de rechtzaak tegen Udalbiltza, in 1998 door bijna 1800 lokale mandatarissen opgericht als eerste nationaal instituut, met als doel burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van verschillende politieke families samen te brengen om in de steden en gemeenten een natie-opbouwend beleid uit te tekenen.

Vijf burgemeesters en zestien gemeenteraadsleden moeten zich daarvoor verantwoorden in de uitzonderingsrechtbank Audiencia Nacional. De Vlaams-Socialistische Beweging steunt hen. De Basken hebben recht op zelfbeschikking en hebben het recht hun toekomst in eigen handen te nemen. Baskenland opbouwen is geen misdaad. Het moedwillig nekken van het vredesproces, daarentegen, is wel een misdaad.

Net zoals in de zaak tegen de Baskische krant Egunkaria, worden er geen individuele beschuldigingen ten laste gelegd. Opnieuw zijn de bewijzen bijzonder mager. De hele bewijslast steunt op een paar brieven waarin het werk van Udalbiltza gelauwerd wordt. De Spaanse justitie meent dat die brieven van ETA komen. De beschuldiging dat Udalbiltza deel zou uitmaken van de ETA-octopus steunt op geen enkel bewijs, laat staan dat er bewijzen zijn tegen de beschuldigden dat zij ETA-militanten zouden zijn. Toch wordt er voor elk van de beschuldigden een opsluiting tussen tien en vijftien jaar gevraagd. Toch wordt geëist dat het instituut zelf, alsook de Raad van Udalbiltza en het Baskische Fonds voor Ontwikkeling en Cohesie, opgedoekt worden. Deze ìjustitie ‡ la carteë maakt dat de Spaanse staat bezwaarlijk een democratische rechtsstaat genoemd kan worden.

Het is onze overtuiging dat enkel en alleen onder druk van de internationale gemeenschap, waarvan Vlaanderen deel uitmaakt, de Spaanse staat ooit van houding zal veranderen en werk zal maken van vrede. Het is klaar en duidelijk dat Spanje elke kans om het vredesproces te fnuiken, met beide handen grijpt. Het wordt hoog tijd dat de internationale gemeenschap, de Europese Unie en de Verenigde Naties de Spaanse staat op de vingers tikken: wie met vuur speelt, verbrandt zijn handen.

De V-SB wenst eraan te herinneren dat het Parlement van de Baskische Autonome Gemeenschap in 2008 het proces tegen Udalbiltza in een motie gelaakt heeft. Alle Baskische politieke partijen, jongerenpartijen, vakbonden en de hele Baskische Beweging staan achter Udalbiltza. Twaalf europarlementsleden, waaronder Frieda Brepoels (N-VA) en Bart Staes (Groen!), hebben in de Europese Commissie en de Raad van Europa eens te meer de dubieuze zaak tegen Udalbiltza aangekaart. De V-SB juicht de herhaaldelijke initiatieven om vanuit de internationale gemeenschap de Basken te steunen, toe en roept op om ook in Vlaanderen initiatieven te nemen. Laten we, als solidaire natie, structureel werk maken van een Solidariteitscomité Vlaanderen-Baskenland, dat kan aansluiten bij het internationale solidariteitsnetwerk: vele stemmen worden één stem.