Sinds 1831 heeft het Belgische koningshuis de handen vol met het bestieren van het land. Het is buitengewoon boeiend om na te gaan hoe de Belgische koningen zich steeds met de politiek gemoeid hebben. Niet via de grote mediakanalen of in de glimmende fotoboeken over het wel en wee van het koningshuis, maar in een zeldzaam boek of een artikel kom je meer te weten over de koninklijke kuiperijen. Wie zich in deze materie verdiept met het voorgevoel dat de Belgische monarchie anti-Vlaams en asociaal was en is, zal alleen maar bevestiging vinden. Zolang de Vlaming onderdanig werkt onder de kerktoren is er niets aan de hand, maar elke vorm van ontvoogding is een gevaar!

Illustratief voor het optreden van Albert I is een brief van 12 juni 1922 aan de conservatieve eerste minister Georges Theunis waarin hij schrijft over zijn politieke nachtmerrie: “Nous ne pouvons redouter assez une coalition socialiste-flamande”. Een coalitie die hij tussen 1925 en 1926 met de regering Poullet-Vandervelde moest dulden…