Er zijn nogal wat Vlamingen die liefst zo weinig mogelijk te maken willen hebben met hun volksgenoten. Vaak gaat het om zangers, schrijvers, dichters, kunstenaars, acteurs die vaak in de media aan bod komen. Tijdens de afgelopen maanden hebben zij flink van zich laten horen tijdens het offensief van het Belgisch establishment tegen de N-VA (en de Vlaamsgezinden in het algemeen).

Wat opvalt bij het optreden van veel vooraanstaande cultuurmakers is hun minachting voor de gewone Vlaming die hun waarden niet deelt. We kennen de soms hatelijke uitvallen aan het adres van de bekrompen Vlaming, maar dikwijls komt er geen vitriool aan te pas. Dat de Vlaming enggeestig is, wordt als een evidentie aangenomen. Het waanidee is geinternaliseerd.

Onlangs vroeg De Morgen (29.10.2011) aan acteur Michael Pas waar zijn familienaam vandaan komt. Blijkbaar stamde hij af van Spaanse of Sefardische Joden waarop hij antwoordde: ‘Liever dat dan een kleurloze rij patattenboerkes uit de Polders’. Alsof wij geen geschiedenis hebben waarop wij fier mogen

zijn… Waarschijnlijk was het niet slecht bedoeld, maar het illustreert goed hoe de gewone Vlaming wordt bekeken door onze culturele elite.