Alles kan in het liberaal EU-monster. Landen die dringend verpleegsters nodig hebben voor de uitbouw van hun nationale gezondheidszorg, worden doodleuk door vaak malafide recruteringsbureau’s afgeroomd om hier in ons land te komen werken. Zo lopen in Vlaanderen hier en daar reeds Roemeense, Poolse en Bulgaarse verpleegsters rond in onze klinieken. Begrijpelijk dat ze naar hier komen, vermits ze in eigen land zwaar onderbetaald worden en hier een centje meer kunnen verdienen. Maar waarom is er hier nood aan buitenlandse “import”? Omdat te weinig Vlaamse kandidaten verpleegkunde studeren gezien het beroep onaantrekkelijk wordt door slechte arbeidsomstandigheden en te lage verloning. Het zijn de etterende wonden van een neoliberaal beleid: slechte verloning en arbeidsomstandigheden.

 

Vergeten we niet dat die (vaak malafide) recruteringsbureau's er veel geld mee verdienen. Het kost tot 10.000 euro aan personeelskosten, advertenties, verplaatsingskosten om iemand hier aan te werven. Het is een legale vorm van mensenhandel.

 

Ook cultureel stellen er zich problemen van buitenlandse verpleegsters in hun contact met Vlaamse patienten. In een onderzoek van de VDAB, de Euinstantie Eures en VIVO, bij de ziekenhuizen komt men tot de vaststelling dat 20% van de hospitalen een buitenlandse verpleegkundige in dienst heeft. In 20% van die ziekenhuizen is de slechte taalkennis een reden om niet meer in het buitenland te rekruteren. De instellingen moeten extra cursussen Nederlands geven. Een gebrekkige talenkennis kan dodelijk zijn. Immers in het

hanteren van technologie, toestellen bij patienten is talenkennis cruciaal. Als iemand niet begrijpt dat hij een infuus klaar moet maken kan je problemen verwachten.

 

De Vlaamse- en sociale beweging heeft dus nog veel werk aan de winkel: niet alleen de strijd om de taalwetgeving toe te passen in de Brusselse hospitalen. Maar dus ook de strijd tegen de rekrutering van Nederlandsonkundig buitenlands verplegend personeel dat beter in het eigen EU- land zijn bijdrage levert aan de gezondheidszorg. Er is een probleem: het liberaal beleid van sociale dumping in de EU. Misschien zijn juist die landen daarom opgenomen in de EU om dat mogelijk te maken.