In aanloop naar de Europese top van 19 en 20 december 2013 zag onlangs een nieuw initiatief het licht: de oproep Alliantie D19-20, die gevormd werd na de samenkomst van verontruste burgers, vakbondsverantwoordelijken, melkveehouders van het European Milk Board (mede vertegenwoordigd door het Flemish Milk Board, het Milcherzeuger Interessengemeinschaft en de Groupement de Producteurs Laitiers) en vertegenwoordigers van diverse sociale bewegingen en drukkingsgroepen na de betoging van 24 juni tegen het Europese begrotingsverdrag.

Met deze oproep wensen de initiatiefnemers tijdens de top één grote tegenstem te vormen en het extreem-liberale beleid van de EU aan te kaarten dat aan de basis ligt van de economische crisis, de teloorgang van de lokale economie, massale privatiseringen, bezuinigingen en de alsmaar stijgende armoede.

Door vertegenwoordigers uit zoveel mogelijk verschillende organisaties te groeperen, wensen zij eveneens duidelijk te maken dat niemand ongeschonden blijft door het Europese beleid. Zo staan enkel in de landbouwsector reeds duizenden jobs en levens op het spel doordat de massale investeringen van de boeren en melkproducenten langzaam maar zeker door de vrijmaking van de markten teniet gedaan worden, daar waar bv. de melkprijs voor de consument alsmaar blijft stijgen. Productieverhogingen werden toegestaan in de sectoren waar er reeds overgeproduceerd werd, waardoor de boeren geen eurocent winst ontvingen. Op nationaal niveau loopt bij de negen Belgische parlementen de procedure omtrent het begrotingspact of soberheidsverdrag (zie V-SB-nieuwsbrief nr. 30) dat soberheid en extreme bezuinigingen in de nationale wetgeving van de ondertekenende landen opneemt. De impact laat zich eveneens reeds geruime tijd voelen in de motor van de Vlaamse economie: de KMO's, die er nog amper in slagen initiatieven te nemen en overkop gaan, en de openbare besturen die alsmaar meer personeelsleden ontslagen, eigen diensten privatiseren zonder hoegenaamd rekening te houden met de sociale rechten van hun werknemers, een halt toeroepen aan de statutaire benoemingen en minder en minder personeelsleden aanwerven. Slechts een paar maatregelen die, direct of indirect, een grote impact hebben op het leven van alle inwoners van het land.

De enigen die ongeschonden uit de crisis en het ultraliberale Europese beleid komen, zijn de 1% van de bevolking die genoeg middelen hebben om niets van deze maatregelen te voelen en, integendeel, er zelfs in slagen garen te spinnen bij dit voor hen gunstige economische klimaat.

Tijdens de dagen van de Europese top is het dus meer dan ooit noodzakelijk om, opnieuw, één grote vuist te vormen en allen de strijd aan te gaan tegen het €uropa van de winst, consumenten, arbeiders en bedienden, werklozen, gepensioneerden, zelfstandigen, vrouwen, mannen, vissers, landbouwers,... allen samen!

Het initiatief is jong en volop aan de gang. Iedereen is welkom op de volgende vergadering die plaatsvindt op maandag 9 september, in het gebouw van de Brusselse ACOD-vakbond in de Congresstraat 17-19 te 1000 Brussel, vanaf 20u.

Voor meer informatie: http://www.d19-20.be/