Actievoerders interpelleren Barroso vóór een openbare dienst in het belang van de mensen.

Op dinsdag 29 oktober 2013 interpelleerden leden van de ACOD-LRB-Brussel en de Europese Federatie van Vakbonden van de Openbare Diensten (EPSU, European Federation of Public Service Unions) José Manuel Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, tijdens een seminarie “Voor een bedrijfsvriendelijke openbare dienst” (“For a Business-Friendly Public Administration”) dat plaatsvond binnen de Commissie zelf.

Dit seminarie had als doel om aanbevelingen aan de Europese Commissie en haar lidstaten te formuleren om te komen tot een verbetering van de kwaliteit en de werking van de openbare dienst, rekening houdend met een nauwere samenwerking en competitiviteit met de bedrijven.

Verschillende Europese ministers verkondigden nieuwe loon-bevriezingen (zogezegd “met akkoord van de vakbonden”), meer flexibiliteit, competitiviteit, een nauwere samenwerking met de privésector, meer privatiseringen en de werklasten met een - zogezegd noodzakelijke - vernietiging van meer dan 150.000 arbeidsplaatsen… minder werklieden binnen de openbare diensten die vooral in het belang van bedrijven en multinationals werken, in een concurrentiële markt met de privésector binnen dewelke hun flexibiliteit omgekeerd evenredig is met hun werkzekerheid zou de norm moeten worden, dit allemaal binnen het kader van Europa 2020, de groeistrategie van de Europese Unie.

Kortom, een volledige privatisering en een sociaal bloedbad doorheen alle openbare diensten van Europa, dit alles onder het goedkeurend oog van bijna vijfhonderd aanwezigen in het publiek, voor het merendeel leden van de Commissie zelf, banken en grote bedrijven, zonder enige tegenstem van de openbare diensten of vakbonden zelf, met uitzondering van deze verrassingsactie waarbij een woordvoerder van de ACOD-LRB-Brussel José Manuel Barroso interpelleerde toen hij zijn speech wou aanvangen. Nadien vouwden andere actievoerders een spandoek open “Voor een bedrijfsmensvriendelijke openbare dienst”.

De sprekers waren de mening toegedaan dat hun standpunten gedragen werden door een “stilzwijgende meerderheid” van de Europese burgers, die zouden beseffen dat deze maatregelen in hun belang voorgesteld worden. Een bewering die, samen met de leugen dat hun voorstellen gedragen worden door de Europese vakbonden, zonder meer beangstigend is. Dit was een actie die, in het licht van de omstandigheden en de alsmaar toenemende verstikking van alle werklieden door de EU, meer dan legitiem was en die de V-SB dan ook volledig steunt. Laten we allen samen, werkzoekenden en werklieden - zowel uit de privé- als de publieke sector, aan Europa tonen dat er geen stilzwijgende meerderheid is die bereid is om hun destructieve neoliberale waanzin te slikken. Samen sterk!