Naar aanleiding van het artikel omtrent de TegenGAS-betoging, verschenen in vorige nieuwsbrief, wenste de Vlaamse Volksbeweging (VVB) te reageren.

Wij schreven dat VVB en TAK, in tegenstelling tot de Vlaams-Socialistische Beweging, geen deel uitmaakten van het platform van 90 organisaties die de oproep onderschreven.

Lijst van 90 organisaties volgens de webstek van TegenGAS:

http://www.tegengas.be/index.php/evenementen/146-breedplatform

 

De Vlaamse Volksbeweging deelt mee dat zij (op uitnodiging van het Masereelfonds) reeds in mei 2013 de platformtekst zonder voorbehoud onderschreef, met name omdat zij en het Taalaktie-komitee bezorgd zijn dat het GAS-systeem gebruikt wordt op politieke actie te criminaliseren en te beteugelen.