"Huts staat voor het oude patronaat. Hij wordt door het systeem vooruitgestuurd om delen van de sociale bescherming te slopen, op een heel demagogische manier. Logisport, het logistieke onderdeel van Katoen Natie, is de Belgische versie van Amazon.com, hè. Dat is orderpicking: afstompend, super eentonig werk dat vooral door onderbetaalde interims wordt gedaan. In één van hun loodsen bestaat meer dan 90 procent van de werknemers uit stagiairs, die voortdurend artikelen van het ene pallet naar het andere verplaatsen. Allemaal mensen zonder opleiding, die heel veel verschillende talen spreken. Waardoor Huts de antiracist kan uithangen: ‘Kijk eens hoeveel culturen ik aan het werk zet.’ Terwijl hij eigenlijk graag heet dat zijn werknemers elkaar amper verstaan: zo houdt iedereen zich koest. Het is verdeel-en-heerspolitiek."

Peter Mertens in Humo; ook bij PvdA durft men het belang van goede kennis van het Nederlands erkennen.

 

"Waarom hebt u die pestbelasting mee goedgekeurd, mijnheer Reynders?

Reynders: ‘Ik steek me niet weg. Wij waren met de MR geen fan van die beslissingen, maar we konden ze wel laten passeren. Waarom? Omdat ze minder voelbaar zijn in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen."

Reynders in DS van 2 mei, geeft te kennen niet 'Belgisch' te denken.

" Na een eventuele onafhankelijkheid zal Labour in Engeland verplicht worden terug te keren naar zijn traditionele basis om nog ooit verkiezingen te kunnen winnen, wat betekent dat de partij het neoliberalisme zal moeten opgeven."


Lode Vanoost (De Wereld Morgen, ex-Agalev) lijkt, Billy Bragg parafraserend en allicht zonder het zelf te merken, een pleidooi te houden om Vlaanderen en Wallonië te splitsen, om zo de sp.a te kunnen verlinksen.