In haar zoektocht naar extra financiële middelen heeft de Vlaamse regering van Bourgeois I besloten om te snijden in het budget van het hoger onderwijs, dat het maar liefst met 413 miljoen EUR minder zal moeten stellen. Een eerste geplande maatregel zou zijn om het inschrijvingsgeld met 280 EUR te verhogen, van 620 naar 900 EUR - een extreme verhoging die in deze tijden van crisis en massale werkloosheid opnieuw de zwaksten en de basisinkomens in onze maatschappij zal treffen indien het er werkelijk van komt. De hogescholen en universiteiten hoeven zich, net als de regering, in elk geval geen zorgen te maken. Er zijn veel jongeren die willen studeren, en er zijn ouders genoeg uit de midden- en hoge klasse die de extra middelen op tafel kunnen leggen om de prijsverhoging te compenseren. De beschikbare plaatsen zullen nog steeds opgevuld worden, en dit weet de Vlaamse regering goed genoeg. Wie in de kou blijven staan, zijn zij die nu al amper de middelen hebben om het inschrijvingsgeld te betalen en met deze maatregel het mes op de keel worden gezet. De Vlaamse regering kiest dus duidelijk voor een nieuwe stap richting klassenonderwijs, waar enkel zij die het geluk hebben de middelen te hebben hoger onderwijs voor hun kind(eren) kunnen betalen en de anderen, die niet genoeg renderen, buiten spel worden gezet. Eens te meer moeten de werklieden, studenten en werklozen de gevolgen en de kosten dragen van de crisis van het kapitaal en de besparingspolitiek van de regeringen, die de crisis zelf mee veroorzaakt hebben.

Een verhoging van het inschrijvingsgeld zal echter niet alle besparingen kunnen dekken. Wellicht zal er ook bespaard worden op lesmateriaal, onderwijskrachten, studierichtingen, enz., met alle gevolgen van dien. Hoe dit allemaal moet passen in het veelgehoorde mantra van de kenniseconomie blijft vooralsnog echter een mysterie.

De V-SB weigert hiermee akkoord te gaan. Onderwijs is een recht en iedereen moet de kans krijgen, indien hij of zij dit wenst, om toegang te krijgen tot een kwaliteitsvol en betaalbaar hoger onderwijs dat elke vorm van discriminatie tegengaat. Wij steunen dan ook ten volle de petitie tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld die studenten online hebben geplaatst en die, bij de laatste bijwerking, al bijna 16.000 handtekeningen wist te verzamelen. Deze petitie is een goed begin, maar het zal niet genoeg zijn om de besparingsmaatregelen tegen te gaan. Samen met de sociale bewegingen en het sociale middenveld moeten studenten zich organiseren en op straat komen om hun stem te verheffen tegen het besparingsbeleid van de verschillende regeringen. Zij mogen niet het slachtoffer worden van de crisis die het kapitaal georganiseerd heeft en hun toekomst hypothekeert om zijn eigen belangen veilig te stellen.

Petitie: http://petitietegenverhoging.weebly.com/