De viering van de 175e geboortedag van priester Adolf Daens in 2014 werd een ankerpunt om de universele en blijvende actuele waarde van het daensistisch gedachtegoed onder de aandacht te brengen. Een breed publiek bereiken was van juni tot december 2014 de opdracht. De vzw Priester Daensfonds is daarvan de drijvende kracht geweest en is ruimschoots geslaagd in haar opdracht. Dat werd gedaan met vele debatten in de meest verschillende organisaties en gemeenten in Vlaanderen, een zeven maanden lang lopende tentoonstelling ‘Geachte heer Daens’, samen met uitvoeringen van de Daenscantate en kunsttentoonstellingen, samen met het reuzenspandoek op de Syraltoren in Aalst, samen met de veertiendaagse elektronische nieuwsbrieven,… Tijdens de zeven maanden van ‘Daens 175’ werden niet minder dan vier boeken uitgegeven over de aspecten van het daensisme, enz…

Het brievenboek “Aan Daens” laat een schreeuw horen, dwars door de ideologische scheidingsmuren heen. Een schreeuw van zowat 100 Vlamingen voor meer democratie, meer rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, meer solidariteit, meer warmte in onze samenleving. “Aan Daens” is een schreeuw van de academicus, de arbeider, de gepensioneerde, van de vakbondsmilitant, van de aartsbisschop, van de partijleider, van de dichter en de dichteres, van de kunstenaar, van de politieke mandataris. Voor het P. Daensfonds vzw maakt de viering van 175e geboortedag van Adolf Daens “van jou geen heilige, geen superman. Maar we beseffen dat jij voor velen een brenger van hoop was. Dat hebben alle briefschrijvers in dit boek goed begrepen. Iedereen heeft recht op geluk. Met jouw boodschap vol hoop en rechtvaardigheid maakte hij, Adolf Daens, ondanks alle miserie, velen gelukkig. Toen en nu”

 

(*) “Aan Daens”, uitgave van het priester Daensfonds vzw ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de geboortedatum van priester A. Daens, drukkerij Graphius NV, 272 blz., 15 november 2014.