Onder de titel “Nieuwlinkse doorbraak in de stad” bericht De Morgen over de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 24 mei in de Spaanse staat. Over de stevige winst die geboekt wordt door de linkse Catalaanse nationalisten wordt met geen woord gerept. Erger nog, in een grafiek die de verkiezingsuitslag in de Catalaanse hoofdstad weergeeft, wordt de uitslag weggeframed voor wie niet vertrouwd is met het partijpolitieke landschap in Catalonië.

Boven de grafiek staat de titel “extreem links rukt op”. CiU wordt er geduid als “Catalaanse nationalisten” terwijl het in feite om een kartel van de nationaal-liberalen van de Convergencia Democratica de Catalunya en de christen-democraten van de Unió Democratica de Catalunya gaat. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) wordt er geduid als “linkse Catalanen”. Zij zijn natuurlijk linkse Catalanan maar evenzeer republikeinse independentisten. Blijkbaar vindt De Morgen het niet wenselijk dit aan zijn nietsvermoedende lezers mee te delen. De Candidatura d’Unitat Popular (CUP) worden er geduid als “communisten” terwijl ze independentistische radencommunisten zijn. Blijkbaar te subversief voor de progressievere uitgave van mediamagnaat Van Thillo. Uit het grafiekje valt wel de zetelverdeling af te leiden maar niet de verschuivingen die plaats gevonden hebben noch de implicaties die er kunnen uit geëxtrapoleerd worden voor de parlementsverkiezingen in het najaar.

In het Principat, dat deel van de Catalaanse landen dat doorgaans als “Catalonië” geduid wordt maar eigenlijk maar één van de vier Catalaanse landen is, verviervoudigen de CUP hun aantal gemeenteraadsleden tot 372. Ter vergelijking: op een totaal van 9077 te verkiezen raadsleden behaalt de PP er 241, de PSOE 1278, de CiU 3324 en de ERC 2381. De CUP heeft haar 372 verkozenen gehaald met 221.746 stemmen, 7,12% van het totaal aantal stemmen uitgebracht in het Principat. Dit zou de CUP minstens drie verkozenen in het Spaans parlement opleveren.

De ERC haalt zijn 2381 verkozenen met 510.137 stemmen, 16,39% van de uitgebrachte stemmen in het Principat. Dit zou de ERC 10 verkozenen opleveren in het Spaans parlement tegenover de 3 die het er nu heeft. CiU haalt haar 3333 verkozenen met 668.892 stemmen, 24,49% van de in het Principat uitgebrachte stemmen. Dit zou haar in het Spaans parlement doen terugvallen van 16 zetels op 15 zetels.

Mochten het Spaanse parlementsverkiezingen geweest zijn dan zou het aantal vertegenwoordigers van Catalaanse “nationalistische” en independentistische formaties gestegen zijn van 19 tot 28. Ter vergelijking: Podemos zou 16 zetels behaald hebben over het geheel van de Spaanse staat. In totaal halen de Catalaanse “nationalistische” en independentistische formaties 45% van de in het Principat uitgebrachte stemmen. Maar ook in de kartellijst Barcelona en Comú, de kartellijst waar naast het Iniciativa Catalunya Verde ook Podemos deel van uitmaakt in Barcelona, bevinden zich verschillende andere formaties die voor een onafhankelijk Catalonië zijn zoals Proces Constituent. Bovendien hebben de CUP voor het eerst ook in het Païs Valenciana verkozenen gehaald.