De Vlaamse regering van de N-VA, CD&V en Open VLD heeft op haar geheel eigen manier de internationale dag van de armoede herdacht door gezinnen met een extra energieheffing van 100 EUR op te zadelen. Met deze nieuwe belasting worden opnieuw de zwaksten, de gezinnen en de KMO's getroffen; dat multinationals met deze regeling buiten schot blijven, is volstrekt irreëel en toont eens te meer aan waar deze regering naartoe wil: de armoede in stand houden en verder promoten door vooral niet aan de meest vermogenden te komen om de economie zeker niet in gevaar te brengen. Een schandvlek voor Vlaanderen.

In praktijk is dit reeds de zesde prijsverhoging op rij, inclusief een BTW-verhoging van 6 naar 21%, die de elektriciteitsfactuur van een gemiddeld gezin met zo'n 400 EUR doet stijgen. De V-SB waarschuwt dan ook voor de enorme sociale impact van deze maatregel, in combinatie met de andere maatregelen die reeds in voege zijn, die niet meer doet dan de armoede in stand te houden en zelf te promoten. 

Verwarming en verlichting zijn basisbehoeften die niemand tekort zou mogen komen. Een regering die dit recht op het spel zet en net zou moeten toezien op het welzijn van de burgers, is het niet waardig om een regering genoemd te worden. De V-SB hoopt dan ook dat de regering deze volstrekt irreële en mensonwaardige belasting snel zal intrekken.