De afgelopen weken werd de publieke opinie meermaals opgeschrikt (bang gemaakt...) met berichten over enerzijds mogelijke 'speculatie tegen België' (zoals ook Griekenland en de Ierse Vrijstaat al haast bankroet werden gespeculeerd), en anderzijds de bezorgdheid vanwege het IMF en zogenaamde ratingbureau's. In beide gevallen stelt de V-SB zich ernstige vragen over het democratische karakter van dit soort inmenging in binnenlandse politieke aangelegenheden.

 

Het IMF is een instelling die op geen enkel moment enige democratische verantwoording moet afleggen. Bovendien zijn de drijvende kracht achter dit instituut niet zozeer de 'lidstaten' ervan, maar wel de private financiële sector waar het IMF en de Wereldbank uiteindelijk slechts de politieke verlengstukken van zijn. Toch hebben deze instanties zich een autoriteit kunnen aanmeten, met welwillende steun van de nationale politieke leiding die zo een stok achter de deur had om de bevolking te chanteren. En dat is precies wat er is gebeurd toen het IMF werd opgevoerd in de reguliere media. De boodschap aan de bevolking was wel duidelijk: stem niet op foute partijen.

Hetzelfde verhaal doet zich voor met 'de speculanten'. Deze groep wordt steeds aangehaald, maar nooit verklaard; het lijkt alsof deze groep een of andere vreemde esotherische natuurkracht is waar noch de politiek noch de gemeenschap iets over te zeggen kan hebben. Wanneer 'de speculanten' tegen België speculeren of ratingbureau's het land lager 'raten', is dat haast hetzelfde als wanneer Moeder Aarde zou beslissen België te treffen met een aardbeving. Wie zijn 'de speculanten' eigenlijk? Gezien de impliciete macht die ze blijkbaar kunnen uitvoeren op de wetgevende en de uitvoerende macht, zouden ze eigenlijk ter verantwoording geroepen moeten worden en geïdentificeerd. De kans is heel reëel dat achter deze vage terminologie heel concrete politieke en economische machtsbelangen schuil gaan.

Onderhandelingen over regeringsvorming mogen niet het voorwerp van chantage door ondemocratische machten worden; ze dienen gevoerd te worden door de (vertegenwoordigers van) de democratische wensen van de bevolking.