26 NOVEMBER 2010: V-SB organiseert een gespreksavond met Marc Vincké, medeoprichter Werkgroep De Witte Kaproenen.

 

Vlaams en links, kan dat?: Het verhaal van twee links-Vlaamse werkgroepen tussen 1967-1989

Links en Vlaams: voor velen een contradictio in terminis, voor anderen een logische noodzaak. Hoewel deze politieke visie binnen de rechterzijde van de Vlaamse beweging en het belgicistische deel van de linkse en progressieve beweging traditioneel onderbelicht blijft en zelfs bewust genegeerd wordt, is het links-flamingantisme in de Vlaamse politiek steeds aanwezig geweest en lag het zelfs mee aan de basis van het Vlaams-nationalisme. Marc Vincké, medeoprichter van de marxistisch-flamingantische Werkgroep De Witte Kaproenen (1967-1985) en nadien ook actief in de Werkgroep Arbeid (1972-1989) zal de geschiedenis schetsen van het links-flamingantisme in de periode 1968-1989, waarbij hij vooral aandacht zal schenken aan het verhaal van deze werkgroepen die poogden tot een nieuwe synthese te komen tussen de Vlaamse en de socialistische beweging. Het vertrekpunt daarbij is een stand van de bronnen.

Afspraak op vrijdag 26 november 2010, vanaf 19u30 in het ADVN, Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen.

 

Info: www.v-sb.net of info @ v-sb.net

 

Zie ook de facebookpagina