Deze morgen was de V-SB aanwezig aan het Justitiepaleis om haar steun te betuigen aan vakbondsman Jordan, treinbegeleider en vakbondsafgevaardigde van de CGSP Cheminots, die naar aanleiding van de stakingsacties in januari een boete van maar liefst 1700 EUR opgelegd kreeg omdat hij deelnam aan een stakingspiket.

Niet alleen mogen er vragen gesteld worden bij de wijze waarop hij deze sanctie opgelegd kreeg (zo werd de boete hem niet afgegeven door een deurwaarder maar heeft hij deze thuis ontvangen), deze laatste kadert ook in het repressieve klimaat waar de Europese sociale en vakbewegingen alsmaar meer te maken krijgen.

Denken we maar aan de juridische vervolgingen van 300 werkers in de Spaanse staat, de sancties in Frankrijk tegen de vakbondsleden van Goodyear of het onrechtmatige ontslag van werkers van Air France. Ook Vlaamse werkers blijven niet gespaard van de vervolgingsdrang, louter en alleen omdat ze vakbondswerk verrichten of opkomen voor hun fundamentele rechten als werker. Wij kunnen dit niet aanvaarden en steunen Jordan dan ook in zijn strijd. Hij staat er niet alleen voor!