De organisatie LABO voerde maandag enkele acties in Brugge, Oostende en Sint-Niklaas waarbij straten genoemd naar de Belgische monarch Leopold II symbolisch werden herdoopt. Leopold II, die ooit "Belgisch Congo" in persoonlijk bezit had en daarmee misschien wel de meest groteske uiting van het grootgrondbezit in de wereldgeschiedenis op zijn naam mag schrijven, heeft tot op vandaag nog steeds de 'eer' om straten naar zich vernoemd te krijgen in Vlaanderen, hoewel het benoemen van straten en pleinen niet tot de bevoegdheid van de Belgische staat behoort maar tot die van de lokale besturen – in principe vrij van enige “Belgische” bemoeienis.

Naast Leopold II zelf zijn er nog heel wat andere figuren uit de dynastie van de Saksen-Coburgs die dat privilege toebedeeld krijgen, hoewel deze familie nog steeds renteniert op de buit van het grootschalige roverskolonialisme van destijds. Dat de nog steeds prominente aanwezigheid van de excessen van het Belgische regime worden aangeklaagd, kunnen we dus alleen maar toejuichen.

Wij vragen dan ook aan de Vlaamse regering om eindelijk werk te maken van een 'tabula rasa' in de Vlaamse toponymie en al de straten en pleinen die vernoemd werden naar Leopold II en andere leden van zijn dynastie te herdopen, wat binnen de bevoegdheid van de Vlaamse regering zelf ligt. Het zou – zeker wanneer er geen andere, oorspronkelijke naam meer kan worden teruggevonden - niet meer dan logisch zijn om een aantal van deze straten en pleinen te hernoemen naar de grote voorvechters van de strijd tegen het Belgische koloniale regime, in de eerste plaats dan uiteraard Patrice Lumumba, maar ook in Vlaanderen zelf hebben we historische personages die de strijd tegen het Belgische regime van bankiers en grootkapitaal voerden. Het is nog steeds wachten op een erkenning voor Jef Van Extergem om er maar een te noemen.

Het zou een mooi gebaar zijn om Vlaanderen te ontdoen van deze erfenis van een Belgisch regime, dat noch de Congolezen, noch de Vlamingen noch de Walen een goed hart toedroeg.