De V-SB is blij met het voornemen van Vlaams minister van leefmilieu Schauvliege om eindelijk paal en perk te stellen aan het kortzichtig volbouwbeleid dat het Vlaamse landschap én de leefbaarheid van dit al zeer dicht bebouwde gebied al decennialang teistert. Na een reeks van blunders op vlak van milieubeleid en ruïnering van openbare ruimte zien we eindelijk een spoor van langetermijnvisie bij de Vlaamse regerin. Al vragen we ons wel af waarom deze "betonstop" pas vanaf 2050 in kan gaan, dus pas over 34 jaar, wat staat er ons in die tussentijd nog te wachten?

De voorbije decennia zagen we vooral beleid gericht op het dogma van eeuwige groei, tenminste groei voor bepaalde financieel-economische lobbygroepen die lustig meerijden op de wereldwijde "bull market" van vastgoedspeculatie, zonder de minste bekommernis over de reële impact op de samenleving en het milieu. Het gevolg was de gestage totale verstedelijking van Vlaanderen, een beleid dat getuigt van weinig toekomstvisie, noch voor het platteland, noch voor de natuur, en noch voor de Vlaamse steden zelf. Een beleid dat op vele vlakken ernstige gevolgen heeft, tot zelfs communautaire toe (denken we maar aan de gestage uitbreiding van de Brusselse 'metropool' die de verdere verfransing van Vlaams-Brabant in de hand werkt).

Een klein land als Vlaanderen met zo'n grote bevolkingsdichtheid heeft juist een sterk gepland beleid ten aanzien van steden, landschap en openbare ruimte nodig. Teneinde het weinig resterende groen te redden moet een zo'n beleid gericht zijn op de ontwikkeling van moderne wooninfrastructuur in de steden, parallel met de bescherming van wat nog rest aan platteland en natuur buiten deze stedelijke gebieden. Slechts met een betere stadsplanning zal ook het verkeersinfarct kunnen worden opgelost. Het is op dat vlak dan ook nogal symbolisch dat net nu ook de actiegroepen van Doel campagne voerden op de Antwerpse snelwegen, die door de komst van het Saeftinghedok en de waanzin van een beleid van "Vlaanderen als transitland" nog verder dicht dreigen te slippen. We hopen dan ook dat de Vlaamse regering het echt meent met die betonstop en de peperdure maar nutteloze megalomane prestigeprojecten zoals het Saeftinghedok en Uplace ook stopzet en mikt op de herwaardering van lokale economie, in plaats van blindelings mee te gaan in het verhaal van de wereldwijde „vrije markt" dat ons door verdragen zoals TTIP zal opgelegd worden.