De V-SB is blij met het voornemen van de Vlaamse en Waalse ministers van energie om samen te werken rond hernieuwbare energie. Niet alleen omdat meer investeren in en onderzoek doen naar hernieuwbare energie noodzakelijk is, maar ook omdat ze hiermee bewijzen dat Vlaanderen en Wallonië soeverein en op eigen initiatief kunnen samenwerken. De ministers kondigen aan een gezamenlijke werkgroep op te richten die zal onderzoeken hoe zo'n samenwerking kan gebeuren. Het is een hoopgevend signaal vanwege de Vlaamse en Waalse regeringen.
Dat er werk moet gemaakt worden van een grote investering in alternatieve en hernieuwbare energiebronnen staat voor ons buiten kijf, we hangen immers al veel te veel af van de import van grondstoffen en energiebronnen uit landen met vaak dubieuze sociale en milieuregels, en van multinationale oligopolies die onze energiesector volledig in eigen private handen proberen te krijgen. Een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen dat over een enorm sociaal en intellectueel kapitaal bezit kan het voortouw nemen in zulk onderzoek, en van Vlaanderen op termijn één grote "transitieland" maken.


Hernieuwbare en duurzame energie hangt gewoonlijk af van lokale factoren, aanwezig in het landschap, de geologie en de natuur. Het is daarom ook logisch dat Vlaanderen en Wallonië in de eerste plaats zelf nadenken over hun specifieke energiebehoeften en -mogelijkheden. Vlaanderen en Wallonië verschillen immers redelijk wat betreft bevolkingsdichtheid, geografische kenmerken, waterhuishouding en dergelijke. Op een aantal punten is internationale samenwerking echter nuttig of zelfs nodig, en het is vanuit die optiek dat een rechtstreekse samenwerking tussen de twee regeringen toe te juichen valt. En passant bewijzen ze ook dat de Belgische staat hier niet nodig is als "tussenpersoon".


We zijn benieuwd naar wat de samenwerking concreet zal betekenen, en of dit werkelijk voldoende zal zijn om van onze twee naties een Europese avant-garde inzake energiebeleid te maken. We willen minister Tommelein ook voorstellen om rond dit thema ook met andere regio's en naties die hierrond willen werken samen te werken. We denken in de eerste plaats aan onz Nederlandse noorderburen waar we heel wat geografische kenmerken mee delen, maar ook bijvoorbeeld aan Schotland dat ook sterk investeert in hernieuwbare energie.