Wij ondersteunen de eis van de PvdA om politiek asiel aan klokkenluider Julian Assange te verlenen, nu hij op illegale wijze en door perfide politiek gekonkelfoes uit de Ecuadoriaanse ambassade werd gezet en door de Britse politie werd opgepakt. Het blootleggen van oorlogsmisdaden mag geen misdrijf zijn, maar moeten we als democraten integendeel toejuichen.