Vorige week kwamen twee Brusselse Ecolo-verkozenen in een schandaaltje verwikkeld, omdat zij via een folder religieuze stemmen, vooral van moslims, trachtten te ronselen door te stellen dat hun partij tegen een verbod op onverdoofd slachten in het kader van religieuze riten was. Op zijn minst een hypocriete houding, aangezien net diezelfde partij dat verbod in het Waals Parlement had goedgekeurd – blijkbaar is eenzelfde partij van mening dat er andere dierenrechten gelden in Wallonië dan in de Vlaamse hoofdstad … De bekende genocideontkenner Emir Kir, naast burgemeester van Sint-Joost ook kandidaat voor een nieuw mandaat als PS-kamerlid, wil ook een graantje meepikken, door zich erin een Turkstalige folder op de borst te kloppen omdat zijn partij erin geslaagd is “het verbod op ritueel slachten te verhinderen”.

 

 

De V-SB herhaalt nogmaals dat religieuze gevoeligheden geen reden mogen zijn om af te zien van een verbod op slachten zonder verdoving. Net zomin als culturele tradities, bv. het Castilliaanse stierenvechten, rechtvaardigen dergelijke gevoeligheden geen onnodig dierenleed, leed dat door sterkeren in hun machtsverhouding aan zwakkeren wordt aangedaan.

Natuurlijk klopt het intellectuele argument dat een verbod op onverdoofd slachten een uiting is van een machtsverhouding van de dominante delen van de samenleving ten aanzien van religieuze minderheden die sociaal in een veelal ondergeschikte positie bevinden, en dat deze kwestie electoraal wordt uitgebuit door bepaalde krachten die in andere omstandigheden helemaal niet inzitten met dierenrechten, laat staan dat ze zover zouden gaan om de vleesindustrie in vraag te stellen. Maar dat alles neemt niet weg dat de keuze voor een verbod op onverdoofd slachten principieel de juiste is. De strijd voor de emancipatie van minderheden en tegen hun discriminatie is te belangrijk om door de verdediging van dierenleed in diskrediet gebracht te worden.

 

Tegelijkertijd moet opnieuw worden benadrukt dat dierenwelzijn niet gereduceerd mag worden tot het verbod op onverdoofd slachten. Je kan moeilijk spreken van dierenwelzijn als koeien, varkens, kippen, ... binnen de commerciële teelt in 'beestachtige' omstandigheden dienen te leven, maar wel verdoofd geslacht worden. Dierenwelzijn heeft oog voor het hele leven van het dier.

We mogen hierbij ook niet uit het oog verliezen dat boeren door de druk van de groothandelaars steeds goedkoper moeten produceren waardoor het moeilijk wordt oog te hebben voor het welzijn van de dieren. Dieren worden in deze industriële productiewijze herleid tot een commercieel handelswaar dat zo goedkoop mogelijk moet geproduceerd worden, en zelfs massaal kan gedumpt worden als er zo meer winst kan worden gemaakt. En dat is een discussie die over een nog veel grotere groep dieren gaat.