De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) plaatst enorme vraagtekens bij de beslissing van rechter Baltasar Garzón om de activiteiten van de links-nationalistische politieke partijen ANV-EAE (Baskisch-Nationalistische Actie) en EHAK (Communistische Partij van Baskenland) voor drie jaar te verbieden.

De ANV, die voor de gemeenteraads- en provincieverkiezingen van vorig jaar meer dan tweehonderd lijsten ingediend had, waarvan sommige op basis van dubieuze criteria verboden werden, mag door het vonnis onder geen enkele vorm deelnemen aan welke  activiteiten dan ook: publieke, private of insitutionele, nationale of internationale. De partij mag evenmin direct of indirect betrokken zijn bij een betoging, een bijeenkomst of een protestactie. Niet onder de naam ANV, noch onder een andere naam.De zetels van de partij en de lokalen die zij gebruikte voor vergaderingen of activiteiten zullen gesloten worden, met de expliciete vermelding dat stroom- en watertoevoer afgesloten zullen worden. Ook de webstek en de bankrekeningen worden geblokkeerd.

Voor EHAK gelden dezelfde maatregelen, die ook de democratisch verkozen Baskische parlementsleden van deze partij treffen: ook hun rekeningen worden geblokkeerd. De vraag luidt nog hoe en wanneer de parlementaire onschendbaarheid van deze verkozenen zal opgeheven worden.

Nochtans worden de partijen als dusdanig niet buiten de wet gesteld: ANV mag de verkozen burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden behouden. Voorlopig althans.

Voor de V-SB is het duidelijk dat deze beslissing louter tot doel heeft om de stem en de politieke voorkeur van honderdduizenden Basken het zwijgen op te leggen, met het oog op de Spaanse parlementsverkiezingen van 9 maart aanstaande.

Zolang niet alle politieke opties gelijke rechten en kansen hebben, kan de Vlaams-Socialistische Beweging de Spaanse staat onmogelijk een democratie noemen. Gezien de steeds weerkerende cyclus van illegaliseringen van Baskische politieke partijen, is hierin geen beterschap te verwachten. Baskenland is beter af zonder Spanje.

De Vlaams-Socialistische Beweging steunt de Basken in hun streven naar zelfbeschikking en democratie.