De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) heeft met verbijstering kennis genomen van de visie op sociaal beleid dat de N-VA voorstaat. De partij die beweert het Vlaams belang te dienen, kiest voor een asociaal Vlaanderen. Zo'n Vlaanderen wil de V-SB niet: breek Vlaanderen niet af, bouw het op!

 

De verzorgingsstaat zoals die na de Tweede Wereldoorlog uitgebouwd werd, had de bedoeling: een vangnet te zijn waarmee de koopkracht van de mensen in stand gehouden kon worden zonder de productiviteit van de bedrijven te raken. Al sinds de jaren zeventig stokt dit model en sinds de val van de Berlijnse Muur luidt het neoliberale credo dat iemand ìsociale rechten moet verdienenë. Zo maakt men van rechten eigenlijk gunsten.

 

De voorstellen van de N-VA passen hier volledig in: langer werken, afschaffing van de wachtuitkeringen voor jongeren, beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd, verdere ondergraving van de werkzekerheid, sterkere koppeling van vergoeding uit de SZ aan de bijdrage eraan... De welvaartsstaat moet verder worden afgebroken. Dit alles wordt gekaderd in het gebruikelijke patronale verhaal over gebrek aan arbeidsethos, onverantwoordelijke vakbonden en de sociale zekerheid als hangmat. 

 

De N-VA geeft hiermee, meer dan ooit, duidelijk aan welk Vlaanderen zij voorstaat: een asociaal Vlaanderen ten dienste van het mondiale kapitaal. Een Vlaanderen waarin de mensen niet meer zijn dan werkvee, beloond met gunsten. Voor de V-SB heeft zo'n Vlaanderen geen enkele meerwaarde op de huidige Belgische staat. Enkel een Vlaanderen waarin solidariteit en het democratische beslissingsrecht over samenleving en economie de basisbeginselen vormen en waarin de volkssoevereiniteit hersteld en verstevigd wordt, kan weerwerk bieden tegen de afbraakpolitiek.

Het wordt de hoogste tijd dat de Vlaamse Beweging een keuze maakt: meegaan op de afbraakpiste of net de belangen en aspiraties van de Vlaamse bevolking (die vooralsnog niet in meerderheid uit bedrijfsleiders bestaat) als doel en uitgangspunt nemen om Vlaanderen op te bouwen. De V-SB is ervan overtuigd dat de relevantie van de Vlaamse Beweging met deze keuze valt of staat.