De Baskische linkse soevereinistische beweging, die al jaren door de Spaanse staat waar ze kan in de clandestiniteit wordt gedwongen, nam recent een historische stap met de oprichting van een nieuwe partij,  Sortu, als opvolger van eerder verboden partijen als Batasuna. Wat  dit nieuwe initiatief uniek maakt is dat de tot op heden steeds door de Spaanse staat aan ETA gelinkte beweging van de linkse 'abertzale' ditmaal uitdrukkelijk de wens uit voor een geweldloos politiek project voor Baskenland. Daarmee reikt de nieuwe partij een hand uit naar enerzijds de politieke tegenstanders (voornamelijk dan de Spaanse staatspartijen) om ernstig werk te maken van een vredesproces, en anderzijds naar politieke gelijkgezinden die zelf al langer weigerachtig stonden tegenover de gewapende strijd die ETA voerde. Concreet moet de  uitgestoken hand leiden tot een 'genormaliseerd' politiek debat, waarbij Sortu als legale partij kan deelnemen aan verkiezingen en waarbij het debat over de toekomst van Baskenland op een serene en democratische manier kan gevoerd worden.

De V-SB wenst de linkse patriottische beweging van Baskenland proficiat met dit initiatief en wenst ze veel succes. Wij hopen uiteraard dat Sortu mag deelnemen aan alle komende verkiezingen zodat de stemmen van de vele linkse onafhankelijkheidsgezinde Basken eindelijk ook kunnen gaan wegen op de Baskische politiek. De V-SB zal zich in Vlaanderen blijven inzetten voor de solidariteit met het Baskische volk in het algemeen en de (voorlopig nog steeds illegale) linkse onafhankelijkheidsbeweging in het bijzonder.

Zie ook: http://www.sortu.info