Nog tot 14 april loopt het openbaar onderzoek naar het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Vlaams strategisch gebied rond Brussel" (VSGB).  Met andere woorden: het gewestplan in de Vlaamse Rand wordt aangepast en wie over het ontwerp nog een inbreng wil hebben, die zal zich moeten reppen!

De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) is van mening dat het ruimtelijk uitvoeringsplan VSGB geen meerwaarde biedt voor de gewone Vlaming.  Hoewel er geen wereldschokkende veranderingen op til zijn, is het voorliggende ruimtelijk uitvoeringsplan nog te veel een instrument dat de wensen van bepaalde zakenmensen en politici moet realiseren.

 

Uit het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan dat nu in openbaar onderzoek zit, haal je zo een lijst van bestemmingswijzigingen die bepaalde mensen veel geld zullen opleveren of die een regularisatie inhouden van onwettige toestanden.  Enkele voorbeelden:

- Op de voormalige Renbaan van Sterrebeek die nu wordt uitgebaat als golfterrein is er een lucratieve omzetting naar ëwoongebied" en een flinke uitbreiding van "recreatiegebied" voorzien en dit ten koste van de open ruimte.  Hoewel er rond Brussel al heel wat golfterreinen aanwezig zijn, is er blijkbaar nog potentieel.  Rijke Franstaligen zullen er zich ongetwijfeld thuis voelen!

- De Tervuurse politiek heeft geld geroken.  Door een deel van haar groene long, het prachtige Park van Tervuren om te zetten in "woongebied" kunnen er gouden zaken worden gedaan.  Maar niet voor de wandelaar of de gewone Tervurenaar.

- Op vervuilde industriegrond in Machelen mag de projectontwikkelaar Uplace een multifunctionele ontwikkeling realiseren (shopping, kantoren, ontspanning, ...).  Na een financiële tussenkomst van de overheid in het kader van de bodemsanering, worden de plannen van Uplace nu ook planologisch gerealiseerd.  Met dank aan de bevriende politici?  Dat het megaproject van 190.000 m≤ sterk gericht is op "koning Auto" vindt de politiek blijkbaar geen probleem.  Nochtans is de Brusselse ring nu al verzadigd.  Maar ook voor de kleine zelfstandigen is zo"n project natuurlijk geen zegen.

- Een kleinschaliger voorbeeld is de omzetting van "landbouwgebied" naar ëwoongebied" bij het historische Ronkelhof in Wemmel.  Het vastgoedbedrijf "Matexi" kocht deze landbouwgrond op en bekwam via politiek getouwtrek de omzetting naar woongebied.  De Vlaamse boer van het Ronkelhof ziet hiermee zijn toekomst gehypothekeerd.   Zoals het er nu naar uitziet mag het ëVlaams boerke" uit Wemmel binnenkort plaatsmaken voor villa"s van welstellende Franstaligen. En dat onder de voogdij van een Vlaams-nationalistische minister (Philippe Muyters)!

 

Het hele ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan is te lezen op http://www.ruimtelijkeordening.be/

Alle teksten zijn ook in het Frans vertaald zodat de Franstaligen van Zaventem, Beersel, Asse, Vilvoorde, Grimbergen, ... weten waar zij aan toe zijn.  Zijn er nieuwe taalfaciliteiten van kracht???

Volgens de V-SB zijn er redenen te over om bezwaren in te dienen tegen het VSGB.  Het ontwerp rammelt langs alle kanten en het schrijnende verhaal van het ëVlaams boerke" uit Wemmel illustreert perfect hoe commerciële belangen van enkelen en vriendjespolitiek het nog steeds halen boven het Algemeen Vlaams Belang.

Verstuur dus uw bezwaar aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert-laan 19, bus 13, 1210 Brussel en dat voor 14 april 2011!  U kunt uw bezwaar ook tegen ontvangstbewijs afgeven bij een van de betrokken gemeentebesturen.