Naar aanleiding van de uitspraken van Carla Galle, administrateur-generaal van Bloso, hoeft het niet meer te verbazen: nu de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde officieel gesplitst zal worden, zij het op zeer ondoorzichtige wijze, zal dit jaar op 2 september na 31 jaar de laatste editie van de Gordel plaatsvinden.

Hoewel Carla Galle er geen geheim meer van maakte dat ze met het idee speelde om hét Vlaamse sportieve evenement van het jaar na het oplossen van het BHV-debacle symbolisch niet meer te organiseren, is de V-SB toch verbaasd van deze drastische beslissing. Wij zijn er namelijk nog steeds van overtuigd dat de Gordel nu meer dan ooit nodig is en niets van zijn symbolische waarde moet inboeten, integendeel. Door dit evenement niet meer te organiseren wordt namelijk de indruk gewekt dat de Franstalige druk op de randgemeenten door de splitsing van BHV nu zal afnemen en geen gevaar meer zou betekenen, wat uiteraard niet het geval is. Door de extreem zware en volstrekt nodeloze compensaties die de Nederlandstalige partijen die deel uitmaken van de federale regering, met CD&V op kop, bereid waren te geven in ruil voor een splitsing hebben zij de facto de Vlaamse rand en de rechten van de Vlamingen in hun eigen hoofdstad verkocht. De Gordel staat dan ook reeds meer dan drie decennia symbool voor al wie respect heeft voor het Vlaamse karakter van de gemeenten in de rand, zowel Nederlands- als anderstaligen, en die dit een dag per jaar willen aantonen door deel te nemen aan een ludiek, sportief en familiaal evenement.

Ook met de komende gemeenteraadsverkiezingen op het programma en wat er zich nadien zal afspelen op lokaal politiek niveau blijven wij ervan overtuigd dat een festiviteit als de Gordel als signaal meer dan ooit nodig zal zijn. De splitsing van de kieskring zal op lokaal niveau geen communautaire pacificatie met zich meebrengen, integendeel. De Franstalige expansiedrang naar de Vlaamse rand als 'le grand Bruxelles' gaat onverminderd voort, en daar zijn de inwoners zo goed als dagelijks getuige van. De halsstarrige houding van de drie niet-benoemde burgemeesters van de faciliteitengemeenten Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem en de uitspraken van een aantal lokale Franstalige politici, onder meer in Sint-Genesius-Rode, die openlijk verkondigen dat hun grote ambitie is om ervoor te zorgen dat er na 14 oktober geen enkele Vlaamse mandataris meer aanwezig zal zijn in hun gemeenteraad, zijn hier maar enkele voorbeelden van...

Voor de V-SB blijft de verfransing van de rand een sociaal en stedenbouwkundig fenomeen. Ze gaat immers hand in hand met de voortschrijdende verstedelijking en de uitwijking van vaak welstellende Franstaligen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Taalverschuiving is dus geen neutraal fenomeen zoals sommigen willen laten uitschijnen, maar een uitdrukking van sociale machtsverhoudingen. De strijd tegen het UF-imperialisme en dito racisme is dan ook geen achterhoedegevecht, maar in wezen een sociale strijd. De Gordel is dan ook zoveel meer dan een louter sportieve activiteit die ingehaald is door de actualiteit en uit de mode geraakt is. Meer dan ooit zouden de gordelaars zich solidair moeten kunnen tonen met de zes faciliteitengemeenten en daarmee ook met de andere randgemeenten die, hoewel ze geen faciliteiten hebben, ook alsmaar meer kreunen onder Franstalige druk en waarbij de Franstalige UF met elke gemeenteraadsverkiezing alsmaar extra zetels wint in de lokale gemeenteraden.

Inmiddels heeft de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode omwille van drogredenen besloten om geen toestemming te geven om het evenement op het grondgebied van zijn gemeente te laten vertrekken of aan te komen. De vernietiging van dit besluit door minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) zal hier niets aan veranderen en aangezien de gouverneur van Vlaams-Brabant, Lode De Witte, als enige persoon die hiertegen juridisch kan optreden de bal doorspeelt naar de minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH), is het zeker dat deze beslissing niet definitief vernietigd zal worden. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het achterhoofd zullen we van de Franstaligen immers geen enkele beslissing moeten verwachten die als geste tegenover de Vlamingen aanzien kan worden.

Wij roepen dan ook iedereen die zich solidair wil tonen met het Vlaamse karakter van de faciliteiten- en randgemeenten op om massaal deel te nemen aan deze laatste Gordel, en zelfs te vertrekken vanuit Sint-Genesius-Rode, om aan te tonen dat wij het niet eens zijn met het nieuwe communautaire akkoord én om duidelijk te maken aan mevr. Galle dat wij eisen dat de Gordel in zijn huidige vorm blijft bestaan. Het is meer dan ooit noodzakelijk!