De uitslag van het volksreferendum voor of tegen de privatisering van de huisvuilophaling in Sint-Niklaas is zondagnamiddag bekendgemaakt: maar liefst 84,19% van de 10.510 Sint-Niklazenaars waren voorstander dat het stadspersoneel moet blijven instaan voor de huis-aan-huisophaling van het restafval in plaats van een privÈonderneming. Tijdens een persconferentie heeft het N-VA-Sp.a-Groen-bestuur bij monde van burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) vervolgens laten weten dat het geen rekening zal houden met de wil van het volk en het democratische resultaat van de volksraadpleging, die evenwel niet bindend is maar wel afgedwongen werd door de personeelsleden van de vuilkar die met steun van de vakbonden hiervoor ruim 9000 handtekeningen ingezameld hebben.

Het gemeentebestuur zelf pareert de uitslag door de opkomst als te gering te beschouwen en dus onvoldoende om het te overtuigen van koers te veranderen ñ hoewel de vastgelegde teldrempel van 10% ruimschoots werd behaald (ondanks de ontmoedigingspogingen van het stadsbestuur) en twee van de partijen van de coalitie voorstander zijn van de afstaffing van de opkomstplicht. Een vuistslag in het gezicht van de betrokken personeelsleden, vakbondsleden en inwoners die bewezen hebben dat de problematiek hen nauw aan het hart ligt.

De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) vindt het onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur de democratische uitslag van het door de inwoners afgedwongen referendum zomaar naast zich neerlegt en blijft wijzen op het belang van een goed georganiseerde openbare dienst in het voordeel van alle burgers en personeelsleden, en op de gevaren van een overdracht van deze laatsten naar privÈbedrijven waar andere arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden gelden en waar geen enkele garantie bestaat dat zij op termijn hun job zullen kunnen behouden. Ook zijn het niet de initiatiefnemers van het referendum die de hoge kostprijs moet worden verweten, maar het stadsbestuur dat, door zijn ondoorzichtige besluitvorming, tot een dergelijk initiatief dwong en nu, door zijn misprijzen voor de democratie, hiervan pas werkelijk weggesmeten geld maakt. De V-SB hoopt dan ook dat het bestuur zijn beslissing nog zal herzien en blijft de personeelsleden van de vuilkar en de Sint-Niklazenaars steunen in hun eis.