Opnieuw vallen in Gaza honderden doden ten gevolge van de agressie van de zionistische staat 'Israël' - een zoveelste episode in een decennialange saga van kolonisatie en etnische zuivering. De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) is er van overtuigd dat de enige oplossing om te komen tot een vreedzaam Midden-Oosten er in bestaat het zionistisch project te beëindigen en de zionistische staat te ontmantelen. In ieder geval kunnen wij niet dulden dat de overheden die beweren ons te vertegenwoordigen, zich actief of passief blijven medeplichtig maken aan de politiek van de staat 'Israël'.

Daarom eist de V-SB van de Belgische staat dat hij:
-    de agressie van de zionistische staat tegen de bevolking van de Gaza-strook ten strengste veroordeelt,
-    de ambassadeur van de zionistische staat onmiddellijk uitwijst,
-    onmiddellijk alle associatie-akkoorden, economische, culturele, militaire en andere overeenkomsten opzegt,
-   er binnen de Europese ministerraad voor ijvert om het Associatieverdrag tussen de EU en de zionistische staat op te schorten
-   een landingsverbod voor de luchtvaartmaatschappij El-Al uitvaardigt op alle 'Belgische' luchthaven, en
-   alle Delcredere-waarborgen voor activiteiten van bedrijven uit de Belgische staat in de zionistische staat opschort.

De V-SB  staat achter alle vormen van verzet van het Palestijnse volk tegen de bezetter zoals erkend door de VN. Zij eist de vrijlating van alle Palestijnse politieke gevangenen en staat volledig achter de Boycott, Disvestment and Sanctions-campagne gelanceerd door het Palestijnse middenveld. Verder staat de V-SB onvoorwaardelijk achter het recht op terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen zoals erkend door de VN.