Naar aanleiding van de spectaculaire acties van landbouwers in Frankrijk tegen het afschaffen van de melkquota en voor een eerlijke marktprijs voor hun producten heeft de EU een extra Europese top van de ministers van Landbouw samengeroepen op 7 september. Die dag zullen de landbouwers een grootschalige actie organiseren, een actie die de V-SB (Vlaams-Socialistische Beweging) ten volle steunt en waarvoor wij zoveel mogelijk consumenten oproepen op om die dag hun steun aan onze boeren te komen betuigen. Hun strijd is immers de onze.

De deregulering van de markt in het belang van grote multinationals, mede mogelijk gemaakt door grote vrijhandelsverdragen die op Europees niveau onderhandeld worden (TTIP, CETA, TiSA, ...), de liberalisering van de markten door het afschaffen van de melkquota en de minimale prijs die onze boeren ontvangen voor hun producten betekenen immers een eind van de boerenstiel en van de eerlijke producten zoals wij ze kennen. Indien deze trend zich doorzet, zal het voor jonge landbouwers onmogelijk zijn om hun beroep door te zetten en er een leefbaar loon voor hun diensten en producten te ontvangen, wat in praktijk betekent dat enkel grote gesubsidieerde en financieel gesteunde landbouwbedrijven en de agribusiness, die louter winst voor ogen hebben en in handen zijn van kapitaalkrachtigen en industrieën, het voor het zeggen zullen hebben. Kleinschaligheid wordt onmogelijk. En dit gaat ten koste van alles en iedereen: consument, boer, leefmilieu, een eerlijke landbouw, onze voedselsoevereiniteit. We worden er allen armer van.

Om die reden juichen wij dan ook de groeiende samenwerking van de vakorganisaties European Milk Board en Flemish Milk Board met de coöperatieve Fairebel en andere boerenbewegingen toe. Maar om van hun strijd en actie een echt succes te maken, is een bijkomende alliantie nodig: één met de consumenten. Een samenwerking waar burgers en landbouwers zij aan zij voor hun gemeenschappelijk belang actie voeren, voor een eerlijke prijs, eerlijke producten, kleinschaligheid, een toekomst voor de boerenstiel die van vitaal belang is voor onze samenleving, voor onze voedselsoevereiniteit, tegen de almacht van het grootkapitaal en de controle van ons voedsel door financiële lobby's die enkel winst en concurrentie voor ogen hebben. En dit kan uiteraard niet indien de productie voornamelijk exportgericht moet zijn. Want dan in een dergelijk model kun je als kleine of middelgrote melkboer niet overeind blijven, zoals de FMB terecht opmerkt.