Internationale manifestatie

voor politieke en civiele rechten voor de Baskische jeugd

 

Op zaterdag 29 mei vindt in onze hoofdstad een internationale manifestatie plaats, gesteund door een breed scala aan Baskische jongerenorganisaties, met de volgende eisen:

 1. Alle politieke projecten moeten dezelfde kansen krijgen. Alle jongeren ter wereld hebben het recht zich te organiseren en deel te nemen aan de politiek, en mogen hierin niet verhinderd worden door onderdrukking of bedreigingen. Daarom moeten de Spaanse en Franse staten een eind maken aan hun aanvallen tegen de Baskische jeugd.

 2. De Spaanse staat moet een eind maken aan de folteringen en z'n beleid van straffeloosheid voor folteraars. De Spaanse regering moet de antifolteringsmaatregelen toepassen die worden aanbevolen door verschillende internationale mensenrechtenorganisaties.

 3. De Spaanse en Franse staten moeten zich engageren voor een politieke en democratische oplossing van het conflict in Baskenland. Zij moeten de wil van het Baskische volk eerbiedigen en hun huidige oorlogstrategie beëindigen.

 

Het spreekt vanzelf dat de V-SB deze eisen volledig onderschrijft, en oproept om op deze zaterdag met zoveel mogelijk aanwezig te zijn en Vlaamse solidariteit te betuigen. Afspraak zaterdag 29 mei om 12u aan het Koning Albertplein!