Samen met andere organisaties heeft de V-SB de volgende oproep, op initiatief van Palestina Solidariteit, ondertekend.

 

Wij dringen erop aan bij onze politieke vertegenwoordigers, dat Vlaanderen niet langer zijn akkoord verstrekt voor de verkoop van wapens, maar ook van geavanceerde technologie die kan worden gebruikt voor militaire doeleinden of voor “ordehandhaving” in alle landen die betrokken zijn bij verschillende vormen van conflict: oorlog, onderdrukking en bezetting ..., en dit door alle 8 criteria van het gemeenschappelijk standpunt (Code of Conduct) strikt toe te passen. Dat is een juridisch bindend instrument voor de lidstaten van de Europese Unie.

We vragen ook dat het concept van doorvoer van wapens wettelijk wordt verduidelijkt, dat de verslaggeving over de wapenhandel een niveau van openbaarheid bereikt dat voldoende is opdat de democratische controle naar behoren kan worden uitgeoefend, en dat de parlementaire controle op het gehele proces wordt vergemakkelijkt en geïntensifieerd. 

 

Deze zal worden overgemaakt aan de Vlaamse politici.