Op basis van het mandaat van het referendum van 1 oktober jl. en onder dreiging van de (volgens de Spaanse grondwet overigens dubieuze) herinvoering van direct bestuur vanuit Madrid heeft het Parlement van de Catalaanse Autonome Gemeenschap met 70 stemmen voor, 2 blanco stemmen en 10 tegen gestemd voor de vorming van een onafhankelijke, soevereine, democratische en sociale Catalaanse Republiek.

Dit is de uiting van het zelfbeschikkingsrecht van het Catalaanse volk. Wij roepen de Vlaamse Regering op om met de vertegenwoordigers van de Catalaanse Republiek om te gaan als met iedere andere soevereine staat en de Catalaanse Republiek waar mogelijk te steunen in haar pogingen tot onderhandelingen met de instanties in Madrid, naar wie het Catalaanse Parlement nogmaals de hand heeft uitgestoken.

 

Wij roepen de Belgische staat, tot op heden internationaal beschouwd als onze vertegenwoordiger, op de Catalaanse Republiek ook formeel te erkennen. Wij herinneren bij deze gelegenheid de Belgische regeringspartij N-VA aan haar verklaringen uit 2016, bij monde van viceminister-president Jan Jambon.