De V-SB feliciteert de Vlaamse jeugd die vijftig jaar na Leuven Vlaams terug de straat optrekt om het politieke personeel van het Vlaamse volk voor zijn verantwoordelijkheid te stellen en op zijn plichten te wijzen in verband met de nood aan dringende actie om de klimaatopwarming door menselijke activiteiten af te remmen.

 

Met slogans als “Brossen voor de bossen”, “De (kli)Maat is vol” en “Haal uw kop uit het (teer)zand!” eisen steeds grotere groepen van de schoolgaande jeugd effectieve maatregelen om de klimaatopwarming zoveel mogelijk te beperken. Volgens de econoom Geert Noels is er “Jammer genoeg weinig durf aanwezig bij de grote bedrijven”. Niet verwonderlijk als we kijken wie de grootste bedrijven zijn, na de communicatietechnologiegiganten: olie- en gasmultinationals, staalbedrijven, cement- en beton bedrijven behoren samen met de autoproducenten tot de grootste klimaatvernietigers. Hun core business is terzelfder tijd hoogst schadelijk voor het klimaat.

Het zijn dus de politici die er moeten voor zorgen dat er een economische en energetische omslag gemaakt wordt en dat dat proces in een voldoende hoog tempo plaats vindt. Er zijn al te veel decennia verloren gegaan voor de cruciale investeringen in alternatieve energieproductie, de omschakeling naar een cradle-to-craddle economie, enz.

De V-SB roept de Vlaamse jeugd op om de druk niet te laten verzwakken maar op te voeren en te proberen strategische bondgenootschappen te smeden met andere sociale bewegingen. Wij zullen proberen onze eigen bijdrage hierin te leveren. Opdat onze kleinkinderen ook nog een Vlaamse kust zouden kunnen zien zonder op een metershoge dam te moeten staan!