Op 6 februari organiseerde de Unión do Povo Galego (Unie van het Galicische Volk) zijn XV. congres. Voor die gelegenheid heeft de V-SB onderstaande solidariteitsboodschap ingezonden:

 

[Nederlands]

De V-SB, de beweging voor een onafhankelijk en socialistisch Vlaanderen, wenst haar kameraadschappelijke groeten te zenden ter gelegenheid van jullie 15e congres. Andermaal begroeten we de volharding van Galicisch links, samen met het links in de andere naties in de Spaanse staat, eerst geconfronteerd met de franquistische dictatuur, vervolgens met de repressie van het postfranquistische staatsapparaat, zoals aangetoond door de aanwezigheid van talrijke politieke gevangenen in die staat. Dezer dagen, die gekenmerkt worden door een groeiende aanwezigheid van de minder subtiele neofranquistische elementen in de Cortes, is de groei aan stemmen voor Galicisch links een bemoedigend feit, net als de blijk van groei van nationale en klassenbewustzijn.

In de strijd tegen de kapitalistische mondialisering en imperialisme kunnen de volkeren van Europa en de wereld hun soevereiniteit enkel veroveren mits solidariteit en samenwerking met de andere naties, om een solidaire natie en een internationale orde gebaseerd op gelijkheid en wederzijds respect op te bouwen. Zoals jullie zeggen: “zelfbeschikking om te bestaan en vooruit te komen”. Het is onze overtuiging dat wij bondgenoten in deze strijd zullen blijven.

 

[English]

The V-SB, Movement for an Independent and Socialist Flanders, wishes to send its fraternal greetings on the occasion of your 15th congress. Once again, we salute the perseverance of the Galician left, alongside the left of the other nations in the Spanish state, firstly faced with franquist dictatorship, now with the repression by the post-franquist state apparatus, as shown by the presence of numerous political prisoners within the borders of said state. In these times, faced with the growing presence of the less subtle neofranquist elements in the Cortes, the upsurge in votes for the Galician left is an encouraging fact, as is the apparent growth of national and class consciousness.

In the struggle against capitalist globalisation and imperialism, the peoples of Europe and the world can only gain their sovereignty in solidarity and collaboration with the other nations, in order to build op a solidary nation and an international arrangement based upon equality and mutual respect. As you say: “self-determination to exist and advance”. It is our conviction that we will remain allies in this struggle.