Gisteren toonde de Spaanse uitzonderingsrechtbank Audiencia Nacional, een restant van de Franco-dictatuur, zich weer maar eens onverbiddelijk. Niet minder dan 47 Basken werden tot in totaal 525 jaar celstraf veroordeeld. De beschuldiging luidt "deelname aan" of "samenwerking met" de Baskische gewapende afscheidingsbeweging ETA. Naast de opsluiting van deze personen, zijn tal van bedrijven tot sluiting veroordeeld, waaronder uitgeverijen, drukkerijen, reisagentschappen...

De uitspraak is geen verrassing voor wie de zaak al jaren volgt. Dat de meeste beschuldigden voor jaren in de cel zou vliegen, stond op voorhand vast. Zij zijn namelijk van in het begin al schuldig bevonden. Drie weken geleden stond het verdict van de rechtbank trouwens al in de pers! 

Een belangrijk precedent dat dit proces heeft voortgebracht, is dat volgens de Spaanse rechter ETA meer is dan louter een gewapende organisatie. Immers, er is geen enkel objectief bewijs dat de veroordeelden ooit deelgenomen zouden hebben aan activiteiten van ETA, laat staan aan gewapende acties. Hieruit volgt dat eenieder die deel uitmaakt van een Baskische organisatie zomaar ineens tot ETA kan gaan behoren, zelfs zonder dat hij zich daarvan bewust is. 

Deze 47 Basken zijn veroordeeld omwille van hun politieke overtuigingen, niet omdat ze strafbare feiten gepleegd zouden hebben. Zij moeten dienen als afschrikmiddel voor mensen die erover denken hun plaats in te nemen: iedereen die voortaan nog via politieke weg wil opkomen voor een onafhankelijk Baskenland kan beschuldigd worden van samenwerking met of lidmaatschap van ETA, naargelang de positie iemand heeft in deze of gene organisatie. 

De Vlaams-Socialistische Beweging laakt de veroordeling van politieke ideeÎn, dewelke dat ook zijn. Het Spaanse proces tegen de Baskische linkse beweging is een aanfluiting van basisrechten, zoals het recht op vrije meningsuiting en het recht op vereniging. Nog erger is dat 47 mensen, als symbool, als waarschuwing, voor jaren de cel in vliegen opdat de Spaanse justitie en politieke klasse zich nog eens stoer op de borst zou kunnen kloppen voor de Spaanse publieke opinie. 

De V-SB roept op om de ogen niet te sluiten: de Spaanse staat vervolgt politieke ideeën en hanteert daartoe harde repressie. Het excuus daartoe is ETA. Dit, terwijl er nog niet zo heel lang geleden een uitstekende kans was om voor eens en voor altijd komaf te maken met het gewapende conflict.