De V-SB veroordeelt ten strengste het anti-Koerdische geweld dat zondag 24 maart 2024 uitbrak in de Limburgse gemeenten Heusden-Zolder en Houthalen.

Koerdische families die terugkwamen van een viering van het Koerdisch nieuwjaarsfeest Newruz werden er aangevallen door hordes Grijze Wolven en aanhangers van de Turkse autocraat Erdogan.  De reden daarvoor was dat deze Koerdische families hun nationale kleuren en beeltenissen van de Koerdische politieke gevangene Abdullah Öçalan aangebracht hadden op hun wagens.

Blijkbaar werd er van uit de Sultan Ahmet-moskee een oproep verspreid tot 'kalmte', wat er op wijst dat de deelnemers aan de aanval tot het publiek van de moskee behoren. De Belgische Staatsveiligheid waarschuwt al langer dat deze moskee zich gedraagt als aanstoker van extremisme. Deze moskee maakt deel van de het Diyanet-netwerk van het Ministerie van Godsdienstzaken van de Turkse republiek. Eens te meer wordt duidelijk dat het Turkse regime via zijn moskeeën Turkse gemeenschappen manipuleert en stuurt in anti-Koerdische agitaties.

Vlaanderen is niet de Turkse republiek en woonwijken in Vlaanderen mogen geen vrijhavens zijn waar Turkse chauvinisten en extremisten de wet stellen. Het is tot nader order in Vlaanderen niet verboden om zich met de nationale kleuren van een volk publiekelijk over de openbare weg te begeven. We roepen de Vlaamse en lokale autoriteiten dat ook op om hard op te treden tegen deze anti-Koerdische agitatie en pogroms. Een eerste stap kan alvast het sluiten van alle Diyanet-moskeeën zijn.