Van 7 t.e.m. 16 december verzamelen regeringsleiders van over de hele wereld zich in Kopenhagen om zich te beraden over de wijze waarop moet worden omgegaan met de huidige klimaatsverandering. In Vlaanderen en Wallonië organiseert een brede coalitie van verenigingen op zaterdag 5 december een betoging in Brussel om druk uit te oefenen op deze regeringsleiders.

Als Vlaamse socialisten van de V-SB steunen wij deze oproep tot manifestatie. Tegelijkertijd stellen we dat een fundamentele oplossing van de klimaatcrisis niet kan gevonden worden binnen het kapitalisme, dat niet in staat is z'n honger naar winst af te remmen omwille van het in stand houden van een ecologisch evenwicht (incl. een werkelijk rationeel beheer van de natuurlijke hulpbronnen) en de bevrediging van de basisbehoeften van de wereldbevolking. De "resultaten" van de Kyoto-akkoorden en de plannen die tegenwoordig gekoesterd worden, kunnen hiervoor als bewijzen dienen: een lucratief handeltje in CO2-emissierechten, inperking van de budgetten voor openbaar vervoer, invoeren van agrobrandstoffen, het langer openhouden of zelfs bouwen van nieuwe kerncentrales,...  

Enkel de overgang naar een samenleving waarbij de economische activiteit bewust ten dienste geplaatst wordt van de belangen van de bevolking, kan hieraan voldoen. En dit vereist massale bewustwording van onderuit. Van boven zal de druk niet komen...