Op 25 juni j.l. was de V-SB aanwezig bij de het officiële startmoment van 'Wallonie insoumise', een links-soevereinistische beweging in Wallonië die resoluut kiest voor een "ononderworpen Wallonië", weg van de Belgische staat en van het neoliberale model waar zowel de N-VA als de PS voor staan. De beweging/partij-in-wording inspireert zich op 'la France Insoumise', de beweging rond de Franse linkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélénchon. Ze kiest voor een waarachtig links en democratisch socialistisch project voor Wallonië, onafhankelijk van de neoliberale dictaten van zowel de Europese als de Belgische én de Waalse traditionele politiek. Wallonie insoumise zal zich zonder twijfel geconfronteerd zien met scherpe tegenstand van de gecorrumpeerde Belgische machtspartij PS, en wellicht ook van de unionistische PTB. 
 
De Vlaams-Socialistische Beweging juicht deze nieuwe beweging toe en wenst de "Insoumisés Wallons" veel succes toe in de toekomst. In het kader van onze slogan "soevereiniteit en solidariteit" willen we de handen in elkaar slaan, om onze gemeenschappelijke doelstellingen binnen de Belgische staat kracht bij te zetten: namelijk het afschaffen van die staat en de opbouw van de soevereine en solidaire democratische republieken Vlaanderen en Wallonië.