De V-SB feliciteert de Asamblea Nacional de Catalunya (ANC) en de Catalaanse Nationale Beweging met het succes van de massal bijgewoonde betoging voor onafhankelijkheid in Barcelona op 11 september j.l. ter gelegenheid van de Catalaanse Nationale feestdag.

De V-SB betreurt dat er in de Vlaamse media in het beste geval slechts marginale belangstelling was voor de massaal en vreedzaam uitgedrukte wens voor onafhankelijkheid van hun natie door 600.000 tot 1,5 miljoen Catalanen (officiële politiecijfers spreken van een miljoen).

De V-SB merkt ten slotte op dat de instanties van de EU, inzonderheid de Europese Commissie bij monde van haar woordvoerder Olivier Bailly, het cynisme ten top drijven door te stellen dat mocht Catalonië -één van de welvarendste landen van de EU- zich onafhankelijk verklaren van de Spaanse staat, het zichzelf buiten de EU stelt. Vice-president Almunia zei achteraf dat diens uitspraken "overhaast waren", zonder evenwel Bailly expliciet tegen te spreken. Hierdoor bewijst de EU eens te meer dat ze een imperialistisch project is zonder het minste respect voor de soevereiniteit van haar burgers en het zelfbeschikkingsrecht van de naties die er deel van uitmaken.