De sp.a- en VLD-fracties hebben gisteren in de raad van de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) een voorstel ingediend om het wetgevend orgaan van de Brusselse Nederlandstaligen te herdopen tot Nederlandstalige Gemeenschapscommissie, dit in het kader van de Week van het Nederlands. De argumentatie die zij daarvoor gebruiken is volgens de V-SB heel bedenkelijk. Al ontkennen beide partijen het, deze hernoeming speelt in de kaart van een voortdurend Belgisch offensief om de banden tussen Vlaanderen en zijn hoofdstad door te knippen.

Dat de sociaaldemocraten en liberalen het belang van de Nederlandse taal in de hoofdstad in de verf willen zetten kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen. In die zin zou de naam Nederlandse of Nederlandstalige Gemeenschapscommissie nog niet zo gek zijn. Maar die inzet voor de Nederlandse taal blijkt wel nogal vreemd beargumenteerd te worden. De echte reden om de term 'Vlaams' te schrappen is volgens beide fracties het gegeven dat "de vlag de lading niet meer dekt", namelijk dat er steeds meer allochtone, meertalige en anderstalige Brusselaars van de diensten van de Vlaamse instellingen gebruik maken. Wat sp.a en VLD hier dus eigenlijk zeggen is dat allochtonen, meertaligen en anderstaligen per definitie geen Vlamingen kunnen (of mogen?) zijn. Zelfs niet als deze mensen zich de moeite getroosten het Nederlands te leren en zich tot die Vlaamse instellingen te wenden. 

Wie heeft er precies belang bij deze naamsverandering? Niet de autochtone, Nederlandstalige Vlamingen, en ook niet de anderstaligen en allochtonen die "ondanks" het Vlaamse karakter van de VGC toch in steeds grotere mate toenadering zoeken tot de Vlaamse gemeenschap in deze Belgische staat. Degenen die de voorbije jaren steeds hamerden op het doorknippen van de Vlaams-Brusselse banden zijn te vinden in Franstalige en Belgisch-nationalistische kringen, die nog steeds luidop dromen van een volledige verfransing van Brussel én omgeving.De V-SB vraagt aan de Vlaamse politiek niet in te gaan op dit voorstel, maar integendeel wel veel méér in te zetten op Vlaamse aanwezigheid in Brussel. Want in tegenstelling tot sp.a en VLD gaan wij er van uit dat ook anderstalige Brusselaars Vlamingen kunnen zijn.