Vandaag 5 oktober 2015 reikt koning Philippe als hoogste vertegenwoordiger van de feodaliteit in het Belgische koninkrijk het Grootlint in de Leopoldsorde uit aan Recep Tayyip Erdogan, president-sultan van de -voorlopig nog- Turkse "republiek". Het regime van Erdogan trekt zich weinig aan van mensenrechten bij het vervolgen van oppositiekrachten in Turkije (zo wordt een heel dorp bijvoorbeeld hermetisch afgesloten omdat de bewoners op de verkeerde partij stemden, of worden journalisten vervolgd die verkeerde vragen durven stellen). Ditzelfde regime, dat officieel een bondgenoot van "het Westen" is, bombardeert ook de Koerdische strijdkrachten die maandenlang IS bevochten in en rond Kobanê. Deze president krijgt nu een lintje. Hoewel de Belgische regering er zelf niet blij mee zou zijn, gaat ze er toch mee door, "omdat het moet". Waaruit precies zou blijken dat "het moet" is niet geheel duidelijk. Het toont wel eens te meer aan hoe internationale (commerciële en militaire) belangen primeren op de meest fundamentele principes van een democratie en een rechtstaat.

Erdogan zal als onderaannnemer van de Islamitische Staat in Syrie en Al Sham (ISIS) ook ontvangen worden in de hoogste cenakels van het Belgische en Europese politieke circus. Men moet zijn vrienden (er)kennen! De  V-SB protesteert eens te meer tegen deze schandelijke daad van de Belgische en Europese regimes.