Vandaag lekten voorlopige resultaten van een studie over de eventuele gevolgen van het uitvoeren van het 'Ringland'-alternatief in het dossier rond het ontsluiten van de Ring rond Antwerpen. Het studiebureau Transport&Mobility Leuven (TML, dat het onderzoek uitvoert meent,  volgens voorlopige informatie, dat met dit Ringland-alternatief voor de zogenaamde „Oosterweelverbinding" de verkeersproblemen zullen toenemen, met meer files en sluipverkeer in en rond de stad als gevolg. Het rapport lijkt zonder twijfel een opdoffer voor de actiecomités die ijveren voor een alternatief voor het beruchte "BAM-tracé", en een overwinning voor de Vlaamse Regering en he Antwerpse stadsbestuur. Evenwel moet de berichtgeving genuanceerd worden: het gaat slechts om voorlopige informatie, en bovendien blijven een aantal van de basisprincipes van het Ringland-voorstel ook overeind, zoals zowel het actiecomité Ringland en de overkappingintendant reeds hebben laten weten. Het onderzoek loopt nog steeds. We moeten wel durven toegeven dat, als het rapport van het studiebureau correct blijkt en Ringland geen goed alternatief blijkt te zijn, dit grondige redenen zijn om het alternatief op zijn minst te herdenken. Voor ons mogen er geen dogma's zijn in politiek, economie en mobiliteit.Maar net daarom willen we toch wijzen op het hardnekkigste dogma van allemaal, dat in heel dit dossier amper wordt aangeraakt, namelijk het dogma dat er alsmaar meer verkeer moet en zal komen op onze wegen. Het hele dossier rond de ontsluiting van de Ring is in wezen slechts een aanpakken van symptomen. De Vlaamse Regering en het merendeel van de Vlaamse politieke partijen lijkt er van uit te gaan dat eeuwige "groei" in trafiek op onze wegen onvermijdelijk en zelfs wenselijk is. Een dogma dat haast niemand in vraag durft te stellen. Het hangt samen met de zeer liberale agenda van de Europese politiek die op alsmaar meer "vrijhandel" mikt met andere regio's en werelddelen (cfr. TTIP, CETA enz.), wat neerkomt op een alsmaar meer uitbesteden van de lokale economische bedrijvigheid en het verhuizen van de eigen productiecapaciteit (cfr. recent nog Caterpillar). Onder een vals voorwendsel van economische vooruitgang wordt onze economie steeds verder "geglobaliseerd", zonder inachtname van de enorme impact op mens, samenleving en milieu. De fabel van jobcreatie blijkt ook hoe langer hoe meer doorprikt, aangezien zelfs in het vervoer nu meer en meer op automatisering wordt gemikt. In essentie is deze "groei" die de Vlaamse Regering voor ogen heeft niks meer dan de privatisering van de winsten en de socialisering van de kosten: hele bevolkingen op stad en platteland moeten het alsmaar groter wordende verkeersinfarct ondergaan én opdraaien voor de "oplossingen" (zeg maar: schijnoplossingen), opdat multinationals vrij hun handel en productie over de planeet kunnen verschuiven naar daar waar ze het minst belast en gecontroleerd worden. Economisch wanbeleid dat tot alsmaar meer vermijdbaar verkeer leidt.

Wij pleiten daarom niet zozeer voor dit of dat tracé, maar voor een wezenlijk herdenken van onze economie, en daarmee de mobiliteit. In plaats van te liberaliseren zou men de lokale economie weer moeten versterken, en in plaats van te mikken op het (private) vrachtvervoer na denken over een degelijk, sterker en uitgebreider openbaar vervoer. Indien Ringland toch haalbaar blijkt, kan het nog steeds als een deel van een ruimere oplossing dienen, maar we moeten toch verder durven nadenken dan enkel een aanpak van symptomen.