De moeilijke regeringsvorming heeft in Franstalig België enkele politieke evoluties in een stroomversnelling gebracht. Eind maart kwam er een personele unie tot stand tussen het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap met Rudy Demotte op de troon. Het opmerkelijk pleidooi voor een 'Biregionale Federatie Wallonië-Brussel' van Rudy Demotte en Charles Picqué in Le Soir (17.04.2008) komt dan ook niet onverwacht. Discussies en onderhandelingen, onder meer in de Commissie Wallonië-Brussel, zullen de structuur van de nieuwe federatie moeten bepalen.

De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) wijst de plannen af, omdat ze een machtsgreep inhouden van de Franstalige elite in Brussel. Waarom? Hoewel er nog amper iets duidelijk is over de Federatie 'Wallo-Brux' stellen Demotte en Picquè dat de Federatieregering moet zijn samengesteld uit de Waalse en Franstalige Brusselse ministers. Hierdoor zou Franstalig Brussel wel eens meer gewicht kunnen krijgen dan wat haar eigenlijk toekomt. De PS-excellenties zijn trouwens duidelijk: "Enkel een sterk Waals en Brussels Gewest, op basis van gelijkheid, stellen de Walen en Brusselaars in de mogelijkheid om zich te verenigen ...". Het lijkt erop dat Demotte en Picquè 3,4 miljoen Walen willen gelijkstellen met 1 miljoen Brusselaars om België te redden, want hetzelfde paardenmiddel moet op Belgisch niveau worden toegediend: "Slechts een federaal België, gebouwd op drie sterke gewesten, op basis van gelijkheid, laat toe te komen tot een volwassen en voor iedereen bevredigend institutioneel evenwicht". En zo komen we inderdaad tot een grendelscenario waarbij de Vlaamse en Waalse macht wordt uitgehold ten voordele van de belangen van de Franstalige elite in Brussel.

De V-SB pleit voor een fusie tussen het Vlaams en Brussels Gewest. Tegelijk moet er een Franse Gemeenschap komen in Vlaanderen die bevoegdheden heeft in Brussel-19 en de zes faciliteitengemeenten.