Hierbij kan je de uitnodiging terugvinden voor de Sociaal-Flamingantische Trefdag van SFL:

 

“Graag nodigen wij u uit voor de

 

Sociaal-Flamingantische Trefdag 2016

“Eer Vlaanderen verdampt …”

 

Zaterdag 3 december, Spiegelzaal De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

 

Deuren: 10.45 uur ; aanvang: 11.15 uur ; einde omstreeks 16.15 uur

 

Inleider en voorzitter: Miel Dullaert

 

Sprekers:

 

• Peter Debrabandere (ANV): De sociale aspecten van de standaardtaal en

een Groot-Nederlandse integratie ;

 

• Bernard Daelemans (redacteur Meervoud en ondervoorzitter VVB): Wat kunnen wij leren van de andere linkse volksnationalismes in Europa?

 

• Miel Dullaert (Meervoud en V-SB): Hoe Vlaanderen zichzelf ontmantelt ;

 

• Hans van Scharen (als vervanger van het verhinderde europarlementslid Bart Staes) over de gevaren van de vrijhandelsakkoorden CETA en TTIP;

 

• Historische uitleiding door Joost Vandommele: Welke Vlaamse staat

hadden onze voorgangers voor ogen?

 

Vrijwillige bijdrage als toegangsgeld; dranken tegen civiele prijzen; mogelijkheid tot

bestelling van broodjes voor de verbroederingsmaaltijd

Noteer deze datum in uw agenda en stuur dit bericht door aan mogelijk

belangstellende vrienden en kennissen

 

De Trefdag 2016 wordt opgedragen ter nagedachtenis van Christian Dutoit (°1956 - +2016)

 

Wij, sociaal-flaminganten, zijn authentiek links en hebben dus antikapitalistische motieven om te streven

naar een onafhankelijk Vlaanderen. Het is dus met lede ogen dat wij aanzien hoe de reeds verworven

vormen van autonomie gebruikt worden om de bekomen soevereiniteit te verkwanselen en het potentieel

van een eigen echt democratische staat te annuleren. Verspreiding van tussentaaltje en verengelsing van

het onderwijs? Denationalisering op cultureel en sociaal-economisch plan? Finale moord op ons landschap

en leefmilieu? Het zijn eigen instanties die het in de hand werken. Het embryonaal zelfbestuur lijkt er wel

op uit om -op een verdoken manier- de geboorte van een echt volkssoeverein Vlaanderen te aborteren.”