In de VS is er wat ophef ontstaan over het voornemen van private ondernemingen om de zeer lucratieve gevangenissector nog lucratiever te maken door een totale privatisering. Het bedrijf "Corrections Corporation of America" is het toonaangevende bedrijf in "de sector" en omschrijft zichzelf nogal eufemistisch als "Americaís Leader in Partnership Corrections". CCA stelt nu staten in de VS voor om het uitbaten van gevangenissen volledig over te nemen, inclusief alle kosten daaraan verbonden. Twee voorwaarden: de gevangenen moeten tegen zeer lage compensaties (tussen 0,23 en 1,15 dollar per uur!) werk verrichten (gewoonlijk betalen ze zelf met dat loon dan ook een deel van de kosten van hun "verblijf"). En, de staten verplichten zich er toe er voor te zorgen dat de gevangenissen steeds voor ten minste negentig procent "bemand" zijn.

 De eerste voorwaarde werd al met veel enthousiasme onthaald door de conservatieve rechterzijde, met het argument dat de gevangen criminelen maar een bijdrage moeten leveren. Hun gevangenistijd kost de belastingbetaler immers veel geld. Gevangenen werken nu voor een loon waarmee ze dan de kosten van hun verblijf betalen Een vorm van zeer goedkope dwangarbeid met andere woorden, maar volgens deze logica klopt het inderdaad dat de last voor de belastingbetaler verlicht wordt. De tweede voorwaarde, waar maar weinig kritiek op kwam, impliceert eigenlijk dat de overheid tegenover dit bedrijf de verplichting aangaat een repressief justitiebeleid te voeren dat 'hard' genoeg is om voldoende gevangenen te verzekeren. Men moet geen hogere studies gedaan hebben om te begrijpen wat dit impliceert... In de VS is het al langer de gewoonte dat gevangenen werk verrichten tegen zeer lage lonen. Met deze nieuwe, nagenoeg complete privatisering, verkrijgt de privèsector echter de controle over een gigantisch leger aan lageloonslaven: de gevangenis-bevolking in de VS bedraagt meer dan vijf miljoen, een aanzienlijk aantal. Zo'n gigantisch leger aan spotgoedkope werkkrachten heeft slechts èèn uiteindelijk doel: de gewone werkende bevolking op grote schaal de concurrentie aandoen.

 

Het spotgoedkope stelsel waarbij gevangenen moeten werken wordt dan wel verkocht als een manier om de last voor de belastingbetaler te verlichten maar net het omgekeerde is waar. Door de zeer lage lonen die voor de gepresteerde arbeid betaald worden is de winst die het gevangenisbedrijf maakt ook kunstmatig laag, maar is de bijdrage die de werknemers/gevangenen zouden kunnen geven om in hun eigen "verblijf" te voorzien ook heel laag: wie maar een dollar per uur verdient kan op het eind van de dag ook maar een paar dollar betalen voor zijn "verblijf".

 

Dat betekent dat een groot deel van de werkingskosten toch van overheidswege moeten gesubsidieerd worden. Moesten de gevangenen werken aan "normale" lonen, dan zou daar de kost van hun gevangenhouding veel beter mee gedekt worden.

 

Het is ironisch dat de VS overal in de wereld de "democratie" gaat exporteren en de vrijheid promoten terwijl in eigen land het gevangeniswezen zodanig ingericht wordt dat er niet alleen grootschalige uitbuiting van dwangarbeiders gebeurt waar zelfs China de neus voor zou ophalen, maar dat de overheid zelfs verplicht wordt om actief gevangenen te gaan ronselen om quota te behalen... In Europa is het gevangeniswezen nog iets strikter gereglementeerd en onder publieke controle, maar het zal slechts een kwestie van tijd zijn vooraleer grote ondernemingen hier ook zullen inzien hoe "efficiënt" het Amerikaanse systeem is en voor een soortgelijk model zullen beginnen lobbyen. Vooral als de Europese bedrijven de concurrentie zullen moeten aangaan met de Amerikaanse. In een geglobaliseerde wereldeconomie waar dit

soort toestanden mogelijk worden zal een nieuwe vorm van slavernij de norm worden.