In Catalonië is een brede coalitie van partijen en burgerbewegingen erin geslaagd een referendum over zelfbeschikking af te dwingen. Op 1 oktober jl. hebben miljoenen Catalanen hun stem laten horen en dit ondanks het brute geweld van de politiemachten van de Spaanse staat.

 

Aan dit resultaat ging een werk van lange adem vooraf, waarin basisdemocratische praktijk gecombineerd werd met burgerparticipatie en zelfbeheer van brede sectoren van de maatschappij, bijvoorbeeld bewegingen als Omnium en het Assemblea Nacional Catalana. Op politiek vlak werd dit basiswerk ondersteund en vaak gedragen door centrum-linkse partijen (ERC, Republikeins Links), links-soevereinistische partijen (CUP, Kandidaturen van Volkseenheid) en links-radicale partijen (Catalunya en Comu (met Ada Colau) en Podemos) – zonder daarbij dissidente groene en sociaaldemocratische stemmen te vergeten. Dit gegeven is even hoopgevend als belangrijk.

De komende dagen zullen volop in het teken staan van de verklaring tot onafhankelijkheid en de vorming van een nieuwe republiek, die breekt met de neoliberale orde die opgelegd wordt door Spanje en de Europese Unie. Zij zal het hoofd moeten bieden aan de openlijke of verholen vijandigheid van de aanhangers van deze orde. Een voorsmaakje van deze diepe weerzin werd al geleverd door de beslissing van het Spaanse Grondwettelijk Hof om de plenaire zitting van het regionale parlement van Catalonië, die gepland stond op maandag 8 oktober, op te schorten.

Daarom roepen de V-SB en Wallonie Insoumise alle linkse politieke krachten en, ruimer gesteld, de burgers van Vlaanderen en Wallonië op om deze nieuwe republiek ten volle te steunen.

Onze beide bewegingen beseffen dat het electorale gewicht van de Spaanse regimepartijen – Partido Popular, PSOE en Ciudadanos – te groot is om te denken dat een Spaanse Republiek in zicht is. Daarom is het, ook uit louter strategisch inzicht, van belang het nieuwe grondwetgevende proces in Catalonië op alle mogelijke wijzen te steunen.

Leve de Republiek, leve het vrije Catalonië!