Vandaag, 26 juli, is het 437 jaar geleden dat het Plakkaat van Verlatinghe werd ondertekend door vertegenwoordigers van de „provincies“ Vlaanderen, Brabant, Mechelen, Gelre, Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht. Romantiek is niet op haar plaats: de ondertekenaars zelf waren naar onze maatstaven helemaal niet democratisch verkozen. Maar toch is het een van de sleuteldocumenten uit onze geschiedenis: met de afzetting van Filips II werd krachtig onderstreept dat macht van onder naar boven gaat, en niet omgekeerd – een boodschap die niet alleen toen revolutionair was, maar dat ook vandaag is. Ook nu moeten we tegenover de macht van de markten en „top down“-instellingen het basisdemocratische beslissingsrecht van onderuit plaatsen.

Tijd voor een nieuw Plakkaat van Verlatinghe!