Boeren en consumenten: samen sterk! 

Duizenden Europese boeren protesteerden de voorbije week tegen de extreem lage prijzen die de melkindustrie betaalt per liter melk. In Wallonië goten boeren zo'n zes miljoen liter melk uit in de velden. Vlaamse boeren protesteerden op hun manier door in Gent tienduizend liter melk uit te delen. Deze acties staan niet op zichzelf. Al maanden en jaren luiden de boeren de alarmbel. De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) steunt de boeren in hun protest. 

 

Vandaag betaalt de melkindustrie, met als grootste bedrijven Solarec, la laitere Walhorn, Danone en Campina, amper twintig eurocent per liter melk, terwijl diezelfde liter voor de boeren 27 eurocent kost. De boeren worden, met andere woorden, onderbetaald. In fel contrast hiermee, blijven de prijzen die de consument betaalt stabiel of stijgen ze zelfs. Waardoor de melkindustrie en de melkdistributie hun winsten zien toenemen op de rug van hen die produceren en consumeren. 

De protesten van de melkveehouders zijn uiteraard een deel van een groter geheel. Kleinschalige en duurzame landbouw is ook in Vlaanderen nog altijd broodnodig. De onafhankelijkheid van de landbouwers ten opzichte van de grote melkindustrie moet versterkt worden, zodat zij niet onderworpen worden aan hun geldhonger en machtsmisbruik. De boeren moeten zich gesteund en beschermd weten door de samenleving èn door de overheid.

 ? Daarom moet de overheid de nodige maatregelen treffen om betere handelsregels te bekomen. Zodat degelijke en waardige prijzen tot stand komen die, enerzijds, voldoende zijn opdat de boeren uit de kosten geraken en een degelijk loon hebben, en die, anderzijds, betaalbaar blijven voor de consumenten.

 ? Daarom moet de overheid de lokale markten, afgestemd op concrete lokale behoeften, promoten en steunen. Voor de V-SB is het waanzin dat landbouwproducten een wereldreis maken, terwijl ze ook ter plaatse geproduceerd kunnen worden.

 ? Er moeten maatregelen komen om het misbruik dat de melkindustrie van haar machtspositie maakt, ongedaan te maken: het opkopen van melk onder de productieprijs moet verboden worden.

 ? Het vrijspel van de melkindustrie om de prijzen in de productieketen te bepalen (productie-transformatieuiteindelijke verkoop) moet aan banden gelegd worden.

 ? Het speculatieve spel van de groothandel met witte producten moet verworpen worden.

 In dit kader pleit de V-SB voor voedselsoevereiniteit: het recht van volkeren en staten om zelf te beslissen over hun landbouw- en voedselbeleid, onafhankelijk van de dictaten van supra- en internationale technocratische instellingen. 

De V-SB beseft dat er van de overheden niet veel te verwachten valt, aangezien ze de lokale agenten zijn van het mondiale kapitaal en de melkindustrie nooit tegen het hoofd zullen stoten. Maar we kunnen, als consumenten, zelf de keten doorbreken:

Koop rechtstreeks bij de boeren, bòven de productieprijs en onder de winkelprijs. Daar worden we allemaal beter van.