Alle overheden in het land willen grote besparingsplannen doorvoeren. Geen enkele slaagt er, 'als gevolg van de crisis', in een begroting op te stellen zonder grote tekorten ñ nadat zij eerst miljarden hebben uitgegeven om de winsten van de banksector veilig te stellen. Om deze begrotingsgaten te dichten, willen de verschillende overheden nu ernstig bezuinigen op verschillende sociale voorzieningen. Bij De Post wil grote baas Johnny Thijs zogenaamde 'wijkbodes' invoeren, dat wil zeggen goedkope interimwerkkrachten. In het Franstalig onderwijs heeft de coalitie van 'linkse' en 'sociale' partijen PS, cdH en Ecolo al het startschot gegeven om ook in onderwijs drastisch te besparen.

Ook de Vlaamse Regering plant soortgelijke grote 'besparingen', die vooral de sociale voorzieningen treffen. Ook bij hen zal het onderwijs niet buiten schot blijven en mogen de leerkrachten en het personeel zich opmaken voor een harde, hete herfst. Niettegenstaande er een partij in de regering zit die zichzelf socialistisch noemt, en niettegenstaande er een partij in de regering zit die beweert voor de belangen van het Vlaamse volk op te komen, zal de regering-Peeters ë een even hard neoliberaal besparingsbeleid voeren als een regering met de Open VLD in zou doen.

De regering-Peeters zal besparen op de kap van de gewone bevolking, terwijl megalomane bouwprojecten en enorme geldverkwisting ten behoeve van enkele economische lobbygroepen gewoon blijven voortgaan. Vanuit de getroffen sectoren zal er sterk verzet komen. Onder meer in het onderwijs zal de strijd die aan Franstalige kant al is begonnen vroeg of laat opflakkeren. De V-SB zal de strijd van het Vlaamso onderwijspersoneel steunen. De beste lange termijn oplossing om "de crisis aan te pakken" bestaat immers niet uit besparingen op de kap van de arbeidende bevolking en de schoolgaande jeugd, maar integendeel uit mèèr investeringen in kwalitatief onderwijs voor iedereen.