Op woensdag 14 november vermoordde de zionistische staat Ahmed al-Jaabari, de belangrijkste onderhandelaar voor HAMAS met betrekking tot de ruil van gevangenen en over een langdurend staakt-het-vuren tussen HAMAS en de zionistische staat. Slechts uren voor zijn dood had hij nog een nieuw voorstel voor een dergelijk staakt-het vuren in handen gekregen.Hiermee heeft de zionistische staat definitief te kennen gegeven niet geÔnteresseerd te zijn in een dergelijk staakt-het-vuren. Tevens kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat de zionistische staat absoluut een militaire escalatie wil om ze de op handen zijnde erkenning van de staat Palestina door de VN te laten ontsporen.

Desondanks gaan de Europese leveringen aan het zionistische leger onverminderd voort (in het geval van Vlaanderen betreft het bijvoorbeeld OIP (dochtermaatschappij van de Israëlische wapenproducent Elbit) en Barco). Desondanks behoudt de zionistische staat haar geprivilegieerd partnerschap met de Europese Unie waardoor zij probleemloos producten uit de kolonies kan verkopen op de Europese markt.

De V-SB roept alle Vlaamse en buitenlandse beleidsverantwoordelijken en politici op om gehoor te geven aan de oproep van het Palestijnse volk om over te gaan tot een boycot van, desinvestering in en sancties tegen de zionistische staat. Als voornaamste handelspartner van de zionistische staat hebben de Europese Unie en haar lidstaten dan ook een verpletterende verantwoordelijkheid. Vlaanderen en de rest van Europa dienen hun positie aan te wenden om de zionistische staat onder druk te zetten een einde te maken aan de afsluiting en bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, werk te maken van het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen; maar op dit moment vooral een einde te maken aan de blinde terreur tegen de bevolking van de Gazastrook.