De Vlaams-Socialistische Beweging eist van de Belgische regering dat iedere steun aan de strijd tegen het islamistisch terrorisme in de Sahara gebaseerd is op de erkenning van de soevereiniteit van Azawad en gebeurt in samenwerking met de Conseil Transitoire de l'Etat de l'Azawad (CTEA), de voorlopige regering van de staat Azawad.

Op 6 april 2012 heeft de Mouvement National de Libération de L'Azawad (MNLA) de onafhankelijkheid van Azawad uitgeroepen. Dit gebeurde na een succesvol offensief waarbij het leger van de staat Mali verdreven werd uit wat tot dan toe "het noorden" van de staat Mali -product van de Franse dekolonisatie van Frans West Afrika- was.

Geleidelijk aan werd het gebied overgenomen door een coalitie van jihadistische strijders bestaande uit een islamistische Toearegorganisatie Ansar Eddine, Al Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM) en de Beweging voor Eénheid en Jihad in West Afrika (MUJAO). Zij verjoegen in juni 2012 de MNLA en installeerden een islamistisch-salafistisch schrikbewind. Ansar Eddine heeft noch een ideologische basis noch een massabasis in Azawad maar kan beschikken over belangrijke financiële middelen ter beschikking gesteld door AQIM. Zowel AQIM als MUJAO hebben een heterogene samenstelling hoofdzakelijk bestaande uit buitenlandse strijders.

Het is voor de V-SB onaanvaardbaar dat dit religieus schrikbewind zou ingeruild worden voor  de herbezetting door het Malinese leger. Dit leger heeft zich in het verleden herhaalde malen schuldig gemaakt aan genocidair gedrag tegenover de Toeareg en Moorse bevolking van Azawad. Het is onaanvaardbaar dat de failed state België aan nation building gaat doen in Afrika om de koloniale erfenis van Frankrijk te redden. De herhaalde opstanden van de Toeareg, de opeenvolgende militaire staatsgrepen en de alomtegenwoordige corruptie hebben voldoende aangetoond dat het neo-koloniale natie project 'Mali' niet levensvatbaar is.